Kies uw kerk

Informatieavond Eerste H. Communie 2018

Datum: 12 december 2017 / Tijd: 20:00u / Plaats: Antoniuskerk

Bij deze nodigen wij de ouders uit Best uit voor een informatieavond over de Eerste H. Communie.

Geachte ouders,


Op 1 september 2013 zijn de R.K.-parochies uit Best, Oirschot en de Beerzen samengegaan in de parochie Sint-Odulphus van Brabant.
De werkgroepen van Sint-Odulphuskerk en H. Antoniuskerk bereiden samen alle kinderen uit Best (dus van alle basisscholen) die hieraan willen deelnemen, voor op de Eerste H. Communie.
Het komende jaar is de Eerste Communieviering in de Sint-Odulphuskerk op 15 april 2018.


Bij deze nodigen wij u uit voor een informatieavond over de Eerste H. Communie.
De informatieavond wordt gehouden op dinsdag 12 december 2017 om 20.00 uur in de Antoniuskerk, Wilhelminaplein te Best

Opzet van deze avond.

Vanaf 19.45uur is er ontvangst met koffie en thee, waarna het programma vanaf 20.00uur als volgt is:

  1. Inleiding door Ivonne Peelen (coördinator werkgroep).
  2. Uitleg Eerste H. Communie door een van de pastores.
  3. Uitleg over het project en mededelingen van praktische aard.
  4. Gelegenheid tot het stellen van vragen.
  5. Inschrijven, voor diegene die interesse hebben, voor de werkgroepen (liturgiegroep, siergroep).


Wij vragen aan de ouders van de kinderen die deelnemen aan de Eerste H. Communie en de daarbij behorende voorbereiding, een bijdrage voor de dvd van de viering en een setje foto’s dat door Foto Aartsen wordt gemaakt. Deze bijdrage is vastgesteld op € 20,00
Alle overige onkosten worden gedragen door de parochie.

Aanmeldformulier

Vastgehecht aan deze uitnodiging vindt u een inschrijfformulier. Wij verzoeken u om dit formulier in te vullen en mee te brengen naar de informatieavond of uiterlijk 20 december 2017, samen met de bijdrage in een envelop, in te leveren bij de groepsleerkracht.

Aanmeldformulier communie 15 april 2018

aanmeldformulier

Aanmeldformulier communie 15 april 2018

Contacten:

  Telefoon
Parochiecentrum Sint-Odulphuskerk 0499 - 37 56 98
Parochiecentrum H. Antoniuskerk 0499 - 37 12 76

Contactpersonen:

Anita van Kuijk 0499 - 37 17 16
Saskia van der Looij 0499 - 39 11 09
Ilse van den Eeden 0499 - 31 36 08
Ivonne Peelen 0499 - 85 11 09
Marieke Bolt 06 - 22 78 18 45