Kies uw kerk

Maak dat de kat maar wijs 1

Datum: 30 oktober 2017 / Tijd: 20:00u / Plaats: parochiecentrum van de H. Antonius, Wilhelminaplein 159 in Best

Weinig boeken zijn zo controversieel als de Bijbel. Voor velen een belangrijke inspiratiebron van leven en voor weer anderen een fossiel restant uit een ver verleden.
Op interactieve wijze gaan we in een vijftal avonden op weg om de meest spraakmakende teksten nader te bekijken en gaan we tevens op zoek naar de actualiteit en betekenis van de tekst.

Globaal programma

  1. De geschiedenis van het Joodse volk, een verhaal van uit en thuis
  2. De scheppingsverhalen
  3. De geboorteverhalen
  4. Aandacht voor technische gegevens, OT en NT, bibliotheek
  5. Bijbellezing methodieken
  6. Parabels
  7. Wonderverhalen
  8. De Bijbel en rol van de vrouw
  9. Verrijzenis

de inschrijving is gesloten

Voor mensen die liever tijdens de daguren deelnemen bestaat de mogelijkheid van 14.30-16.00u.