Kies uw kerk

Werelddag voor armen op 18 november

Datum: 18 november 2018 / Tijd: 10:00u / Plaats: Alle Kerken

In het jaar van barmhartigheid heeft Paus Franciscus een werelddag van de armen ingesteld.

De Paus werd geïnspireerd door de woorden uit Psalm 34,7: “Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer”. De woorden van de psalmist kunnen we ons eigen maken op het ogenblik dat wij geroepen zijn om de verschillende omstandigheden van lijden en marginalisering onder ogen te zien waarin zoveel mensen leven die wij gewoonlijk aanduiden met de algemene term “armen”.

Voedselbank

Voedselbank

Deze werelddag wordt gehouden op de een na laatste zondag van het kerkelijk jaar en dat betekent aankomende 18e november.

In samenwerking met de voedselbank is afgesproken dat de kerken aan hun parochianen zullen vragen één product mee naar de kerk te brengen op de 18e november. Een product wat gemakkelijk houdbaar is en dus gedurende langere tijd aan de afnemers van de voedselbank kan worden overhandigd. Daarbij is de keuze gemaakt voor: koffie, houdbare melk, blikgroeten, pastasaus en zonnebloemolie.

Ook zal een vertegenwoordiger van de voedselbank meer vertellen over hun goede werk tijdens de vieringen in de kerken van Sint-Odulphus van Brabant tijdens de vieringen van 18 november.

Gaat u positief in op het verzoek van de Paus en brengt u één bovengenoemd artikel mee naar de kerk?
 

Mede namens de voedselbank op voorhand bedankt.