Kies uw kerk
banner

Geroepen tot hoop

Publicatiedatum: 15 maart 2016

Deze mooie woorden zijn ontleend aan de titel van het zojuist uitgegeven boek van de nieuwe bisschop van ‘s-Hertogenbosch Mgr. dr. Gerard de Korte.

In ‘Geroepen tot hoop’ schrijft bisschop Gerard de Korte over de opdracht van de kerk om barmhartig te zijn. Een oproep die we ook terug vinden in de zienswijze van onze Paus Franciscus. Niet voor niets riep hij 2016 uit tot jubeljaar van de barmhartigheid. Daarmee vraagt hij aandacht voor een pastoraat van barmhartigheid en nabijheid. Ook Mgr. De Korte staat bekend om zijn open en pastorale opstelling. Het zoeken naar dialoog en het nastreven van oecumene draagt hij een warm hart toe.

Het zal u dan ook niet verbazen dat het pastorale team van de parochie Sint-Odulphus van Brabant zich verheugt met de komst van de nieuwe bisschop, want het zijn precies deze uitgangspunten die centraal staan in het pastoraat van Best, De Beerzen, Spoordonk en Oirschot.
Graag volgen wij de visie van de nieuwe bisschop als hij stelt dat we geroepen zijn om te werken aan een cultuur van barmhartigheid, zowel sociaal als moreel. De bisschop schrijft: ‘In grote en kleine daden van humaniteit kunnen wij tonen beschikbaar te zijn voor gewonde mensen langs de weg van het bestaan. Tegelijkertijd zal een barmhartige kerk mensen niet vastpinnen op wat fout is gegaan in hun leven. Als God ons in zijn onuitputtelijke liefde in Christus heeft aanvaard, wie zijn wij dan dat wij elkaar niet van harte zouden aanvaarden. Als wij zelf leven van goddelijke vergeving, kunnen wij anderen de vergeving toch niet ontzeggen?’
Mgr. De Korte nam als wapenspreuk bij zijn bisschopswijding “Confidens in Christo, vertrouwen op Christus. “
Voor onze parochie kunnen we dan alleen maar zeggen: “Monseigneur, op u stellen ook wij ons vertrouwen”, welkom in het Bossche bisdom, in het bijzonder in parochie Sint-Odulphus van Brabant.

Geroepen tot hoop

Geroepen tot hoop