Kies uw kerk

Tarieven

Tarieven parochie Sint-Odulphus van Brabant in 2019

 

Stipendia        
Doop, communie, vormsel 0,00      
Verwacht wordt dat ouders structureel (gaan) meedoen met de Actie Kerkbalans      
Misintentie 10,00      
Huwelijksviering parochianen 380,00      
Jubileumviering parochianen 290,00      
Uitvaartdienst parochianen met of zonder avondwake + facultatief 11 maandstonden en 1 jaargetijde.  Sint- Odulphuskerk in Best, 30 misintenties (in de eerstvolgende H. Missen na de uitvaartdienst )i.p.v. maandstonden. 470,00      
Avondwake 250,00      
Uitvaartdienst incl. avondwake kind t/m 12 jaar 235,00      
 
Tarieven begraafplaats        
Grafdelven        
 Volwassenen 380,00      
 Kinderen t/m 12 jaar 190,00      
 
Kosten bij een begraving        
  grafrechten 20 jaar onderhouds-bijdrage 20 jaar eenmalige kosten Totaal
20 jaar 1 persoon 440,00 600,00 210,00 1250,00
20 jaar 2 personen dubbeldiep en dubbelbreed als dubbeldiep niet kan* 660,00 600,00 210,00 1470,00
* Indien het een bijzetting betreft, worden eenmalige kosten uitsluitend in rekening gebracht bij graven waarvoor dit bij de eerste begraving nog niet is gebeurd
20 jaar 1 persoon dubbelbreed als dubbeldiep kan 880,00 600,00 210,00 1690,00
20 jaar 2 personen dubbelbreed als dubbeldiep kan* 880,00 600,00 210,00 1690,00
* Indien het een bijzetting betreft, worden de eenmalige kosten uitsluitend in rekening gebracht bij graven waarvoor dit bij de eerste begraving nog niet is gebeurd
20 jaar kinderen t/m 12 jaar 220,00 300,00 105,00 625,00
 
Verlenging  5 jaar        
  grafrechten onderhouds-  bijdrage  Totaal  
1 persoon 132,00 165,00 297,00  
2 personen dubbeldiep en dubbelbreed als dubbeldiep niet kan 198,00 165,00 363,00  
2 personen dubbelbreed als dubbeldiep kan 264,00 165,00 429,00  
Kinderen t/m 12 jaar 66,00 83,00 149,00  
 
Verlenging 10 jaar        
  grafrechten onderhouds- bijdrage   Totaal  
1 persoon 220,00 300,00 520,00  
2 personen dubbeldiep en dubbelbreed als dubbeldiep niet kan 330,00 300,00 630,00  
2 personen dubbelbreed als dubbeldiep kan 440,00 300,00 740,00  
Kinderen t/m 12 jaar 110,00 150,00 260,00  
 
Reservering 10 jaar grafrechten onderhouds-bijdrage Totaal  
Graf 220,00 300,00 520,00  
 
Urnenmuur en urnengraf        
  eerste pacht + onderhoud plaatsing eerste urn excl. steen eenmalige kosten Totaal
10 jaar 355,00 150,00 30,00 535,00
20 jaar 710,00 150,00 30,00 890,00
 
Verlenging bij urnenmuur en urnengraf      
Verlenging 5 jaar 178,00      
Verlenging 10 jaar 355,00      
         
Urnenbijzetting      
Volwassene 150,00      
Kinderen t/m 12 jaar 75,00      
Urnenbijzetting in grafkelder 200,00      
         
Uitstrooien as        
Rechtstreeks uitstrooien as (op begraafplaats) 30,00      
         
Kaarsen kerken en kapellen        
Kaarsjes rood, wit, blauw 0,50      
Kaarsjes geel 0,30      
Noveenkaarsen 5,00