Kies uw kerk
Kinderen

Vormsel

Was de doop een keuze van de ouders; het Vormsel is (ook) een keuze van het kind dat in groep 8 en inmiddels 11 of 12 jaar oud, flink op weg is naar volwassenheid. Het derde groeimoment waarbij een inleidingssacrament past, is het Vormsel. Elk jaar worden de kinderen van groep 8 en hun ouders uitgenodigd om mee te doen. Ook aan het Vormsel gaat een voorbereidingstraject vooraf, net als bij de Eerste Communie. Het Vormsel wordt toegediend door de bisschop of door één van zijn assistenten. Voor informatie over de viering en voorbereiding kunt u terecht bij de werkgroep Vormsel van uw geloofsgemeenschap. 

vormselviering 2018

Op zaterdag 10 maart 2018 zal de vormselviering plaatsvinden in de Sint Willibrorduskerk voor alle kinderen uit de Beerzen, die in groep 8 zitten en hun Vormsel willen doen.

Aanmelden

Als u uw kind wilt opgeven voor het Vormsel, kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat
Zit Uw kind niet op basisschool De Beerzen, maar wil het wel zijn/haar Vormsel doen, dan kunt U een aanmeldingsformulier en informatiefolder opvragen bij de Vormselwerkgroep.
Doe dat liefst vóór de informatieavond.