Kies uw kerk

Bedevaart naar Kevelaer op 16 augustus 2018

Datum: 16 augustus 2018 / Tijd: 17:04u / Plaats: Kevelaer

In Kevelaer vereren we Maria de moeder van God als Troosteres der Bedroefden

Op donderdag 16 augustus 2018 gaan we weer een bedevaart maken naar Kevelaer.

 

Dit jaar is het thema “Zoek Vrede”.

 

Het Duitse plaatsje Kevelaer is een bekend Mariabedevaartsoord en de ideale plaats om samen het geloof te vieren. Naast de vieringen is er ook zeker tijd om het gezellige stadje  met zijn bijzondere winkeltjes en terrassen te bezoeken.

 

Door deel te nemen aan de bedevaart komt men tot bezinning en innerlijke rust. De inspirerende omgeving geeft steun en kracht.

 

Deze bedevaartsdag wordt voor de 276e keer georganiseerd door de “Broederschap der Processie naar Kevelaer voor Eindhoven en omliggende gemeenten”.

U krijgt gelegenheid om deel ten nemen aan een plechtige eucharistieviering in de Mariabasiliek en aan het H. Lof. De H. Kruisweg wordt gebeden in het beeldenpark en voor mensen die slecht ter been zijn in de Pax Christikapel en er is een afsluitende viering met zegening van kaarsen en devotionalia.

Voor nadere informatie over het dagprogramma zie website www.eindhoven-kevelaer.nl.

 

De reis gaat per luxe touringbus. We vertrekken vanuit Best rond 8.00 uur, de precieze tijd en opstapplaats worden na opgave nog telefonisch verstrekt. Natuurlijk kan er een rollator of een inklapbare rolstoel mee. Graag dit bij aanmelding doorgeven in verband met ruimte in de bus. Pelgrims die afhankelijk zijn van een rolstoel kunnen alleen mee met de bus als ze een begeleider hebben.

 

U kunt zich tot 1 augustus a.s. aanmelden bij

Joke en Fried van Aken: per e-mail jokevanaken@home.nl of telefonisch tel 0499-310807

 

De kosten voor de bedevaart bedragen € 17,00 per persoon (kinderen tot 12 jaar € 8,00.).

Het te betalen bedrag graag voor 1 augustus 2018 overmaken naar rekeningnummer

NL10RABO 0101011504 t.n.v. G.H.G. van Aken

 

Voor Oirschot , Spoordonk en De Beerzen

Is de opgave  voor 29 juli.

Kosten deelname eveneens: 17 euro per persoon en 8 euro voor kind tot 12 jaar.

opgave:

Via parochie secretariaat tussen 09.00 en 12.00 uur.

Nieuwstraat 17, Tel 0499 _ 571250

of: via finadmi@odulphusvanbrabant.NL