Kies uw kerk

Bedevaart naar Kevelaer

Datum: 17 augustus 2017 / Tijd: 08:00u / Plaats: Kevelaer

Bedevaart naar Maria “troosteres der Bedroefden”.

Op donderdag 17 augustus 2017 gaan we weer een bedevaart maken naar Kevelaer.
Het Duitse plaatsje Kevelaer is een bekend Mariabedevaartsoord en de ideale plaats om samen het geloof te vieren. Naast de vieringen is er ook zeker tijd om het gezellige stadje  met zijn bijzondere winkeltjes en terrassen te bezoeken.
In Kevelaer vereren we Maria de moeder van God als Troosteres der Bedroefden.
Door deel te nemen aan de bedevaart komt men tot bezinning en innerlijke rust. De inspirerende omgeving geeft steun en kracht.
Deze bedevaartsdag wordt voor de 275e keer georganiseerd door de “Broederschap der Processie naar Kevelaer voor Eindhoven en omliggende gemeenten”.
U krijgt  gelegenheid om deel ten nemen aan een plechtige eucharistieviering in de Mariabasiliek en aan het H. Lof. De H. Kruisweg wordt gebeden in het beeldenpark en voor mensen die slecht ter been zijn in de Pax Christikapel en er is een afsluitende viering met zegening van kaarsen en devotionalia.

 

Voor nadere informatie over het dagprogramma zie website www.eindhoven-kevelaer.nl.

Kevelaer

Kevelaer

Samen op bedevaart naar Kevelaer op donderdag 17 augustus 2017 met vertrek per luxe touringcar vanuit Best.

Het Duitse plaatsje Kevelaer is een bekend Mariabedevaartsoord en de ideale plaats om samen het geloof te vieren. Naast de vieringen is er ook zeker tijd om het gezellige stadje met zijn bijzondere winkeltjes en terrassen te bezoeken. In Kevelaer vereren we Maria de moeder van God als Troosteres der Bedroefden. De inspirerende omgeving geeft steun en kracht.
We vertrekken vanuit Best rond 8.00 uur, de precieze tijd en opstapplaats worden na opgave nog telefonisch verstrekt. Natuurlijk kan er een rollator of een inklapbare rolstoel mee. Graag dit bij aanmelding doorgeven. Pelgrims die afhankelijk zijn van een rolstoel kunnen alleen mee als ze een begeleider hebben. Voor nadere informatie over het dagprogramma zie website www.odulphusvanbrabant.nl.

U kunt zich tot 1 augustus a.s. aanmelden bij Joke en Fried van Aken: per e-mail JokevanAken@Home.nl of telefonisch tel. 0499-310807. De kosten voor  deze bedevaart bedragen € 16,00 per persoon (kinderen tot 12 jaar € 8,00). Het te betalen bedrag graag voor 1 augustus overmaken naar rekeningnummer NL10RABO 0101011504 t.n.v. G.H.G. van Aken.

U kunt ook opstappen in Middelbeers of Oirschot en voor meer informatie of opgave kunt u dit doen : voor de Beerzen bij Tilly Hems 013-5141962, en voor Oirschot bij het parochiesecretariaat 0499-571250
liefst voor 28 juli.


 

Kevelaer

Het Duitse plaatsje Kevelaer (vlak over de grens bij Venlo) is al eeuwenlang een bekend Mariabedevaartsoord. Al sinds 1642 wordt er in deze plaats een wonderbaarlijk genadebeeld (een ets) van de Maagd Maria vereerd. Dit genadebeeld staat bekend als de ‘Consolatrix Afflictorum’: de ‘Troosteres der bedroefden’. 
Handelsreiziger Hendrick Busman was in 1641 op weg van Weeze naar Geldern en bad bij het hagelkruis op een kruising vlakbij het gehucht Kevelaer, toen hij tot driemaal toe een oproep van Maria hoorde: “Op deze plek moet je voor mij een kapelletje bouwen!” Busman was arm, maar de kapel kwam er in 1642. Pelgrims volgden al snel en ook de eerste genezingen lieten niet lang op zich wachten. In 1647 erkende de Kerk acht van deze genezingen als wonderbaarlijk. Om het oorspronkelijke stenen gebedszuiltje heen werd in 1654 de Genadekapel gebouwd (foto rechts), enkele jaren eerder was er al een bedevaartkerk gebouwd. In de negentiende eeuw werd de grote Mariakerk gebouwd, die in 1923 tot basiliek werd verheven. 
Kevelaer behoorde enige tijd tot het bisdom Roermond, ging in 1801 tot het bisdom Aken behoren en werd vanaf ongeveer 1823 ingedeeld bij het bisdom Münster. Voor Nederlandse katholieken ‘boven de rivieren’ was Kevelaer lange tijd zeer belangrijk, omdat in het protestantse noorden openbare katholieke geloofsuitingen verboden waren. In het koninkrijk Pruisen, waar Kevelaer onder viel, bestond echter wel godsdienstvrijheid.

Kevelaer Kapel

Kevelaer Kapel