Kies uw kerk

Beerse Processie naar onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel

Datum: 16 juni 2018 / Tijd: 16:34u / Plaats: Scherpenheuvel vanuit Beers

Beerse Processie

Op zaterdag 16 juni a.s. houdt de Beerse Processie naar onze Lieve Vrouw van

Scherpenheuvel haar jaarlijkse bedevaart.

Zij die aan deze bedevaart wensen deel te nemen kunnen zich tot 17 mei opgeven

bij de kontaktpersoon van de "Beerse Processie"hier ter plaatse.

Deze kontaktperosonen zijn:

Drieka Oppers, Termeidesteeg 2,Oirschot. telefoon 0499- 571805 en

Christ van der Heijden, Broekstraat 13a, Oirschot. telefoon 0499- 571713.