Kies uw kerk

Bijeenkomst federatie geweldsgetroffenen

Datum: 20 april 2019 / Tijd: 11:00u / Plaats: Koetshuis achter het pastoraal centrum aan de Nieuwstraat 17 Oirschot