Kies uw kerk

Dag van Bemoediging op dinsdag 29 mei 2018

Datum: 29 mei 2018 / Tijd: 10:30u / Plaats: De Stapperij, Spoordonkseweg 80 in Oirschot

Geloofsgemeenschap van St. Petrus en H. Bernadette

Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht!

 

Zorg en aandacht voor mensen die leven met een ziekte, die aan huis gebonden zijn, is een groot goed. Ook in onze parochie zien we dit als een belangrijke opdracht die voortvloeit uit ons christelijk geloof. De leden van de parochiële bezoekgroepen proberen daar samen met de pastores zo goed mogelijk vorm aan te geven, al beseffen zij dat het erg moeilijk is om daarmee iedereen te kunnen bereiken.

 

Omdat juist ook de onderlinge ontmoeting van zieken/aan huis gebondenen, mantelzorgers, of mensen die op een of andere manier getekend zijn door het leven heel fijn en bemoedigend kan zijn organiseren de bezoekgroepen voor hen op:

 

Dinsdag 29 mei 2018 om 10.30 uur een Dag van Bemoediging bij

De Stapperij, Spoordonkseweg 80 in Oirschot.

 

Om de juiste doelgroep voor deze Dag van Bemoediging te bereiken vragen wij uw medewerking.

Komt u of mensen in uw buurt of omgeving hiervoor in aanmerking, dan zouden wij dat graag van u horen.

 

Voor verdere informatie of aanmelding kunt u t/m woensdag 9 mei a.s. contact opnemen met:

-Annelies van de Ven-van den Akker, Nieuwstraat 2, Oirschot tel. 576072,

anneliesvandeven@hetnet.nl, of

-Monique Heijms-van Wanrooij, Spoordonkseweg 142b, Spoordonk tel. 06-30626678,

heijms@gmail.com

 

Met vriendelijke groet, mede namens pastoor L. Spijkers en pastor W. van Nunen,

 

De bezoekgroepen van geloofsgemeenschap St. Petrus en H. Bernadette.

 

Bij voorbaat dank.