Kies uw kerk

Geloofsgesprek 7 november

Datum: 07 november 2017 / Tijd: 19:30u / Plaats: Pastoraal centrum Oirschot

Geloofsgesprek

Gedurende de 40 dagen tijd van 2017 vond er wekelijks op dinsdagavond het’ geloofsgesprek’ plaats.
Steeds werd er tijdens die avond de evangelielezing van de zondag erop besproken. Met een paar toepasselijke muziekmomenten op cd bij aanvang en slot van de gesprekken, ruimte voor een gebed en stilte, het samen bespreken van de inhoud van de evangelietekst en over wat een ieder in de woorden zag, een ( indien nodig) nadere uitleg van het verhaal door de pastoor of pastor, - en dat alles onder het genot van een kopje koffie of thee - , werd het uur door de aanwezigen (per avond een 12 tot 15 personen)  als heel zinvol ervaren. De lezingen op deze wijze benaderen zorgde voor verdieping  en gaf de woorden van het evangelie meer zeggingskracht.
Op verzoek van de aanwezigen gaan we de geloofsgesprekken vanaf oktober weer houden, en wel eens per maand, in het parochiecentrum aan de Nieuwstraat.
De tweede bijeenkomst is op dinsdagavond 7 november, van 19.30 tot 20.30 uur. We lezen en bespreken dan de evangelielezing van zondag 12 november.
We streven ernaar om iedere maand het geloofsgesprek te houden op de eerste dinsdag.
U bent van harte uitgenodigd voor deze geloofsgesprekken en welkom aan de Ingang van Nieuwstraat 17a.