Kies uw kerk

Montfortaanse Allerzielenviering

Datum: 09 november 2019 / Tijd: 11:00u / Plaats: Kapel Franciscanessen en Groot Bijstervelt

Montfortaanse Allerzielenviering 9 november

Jaarlijks houden de Montfortanen een Allerzielenviering om de overleden Montfortanen en familieleden van Montfortanen te herdenken. Net als vorig jaar vindt die viering plaats in de kapel van de zusters Franciscanessen. U bent van harte uitgenodigd deze viering bij te wonen, op zaterdag 9 november, 11.00 uur, in de kapel van de zusters Franciscanessen, ingang Koestraat 35 in Oirschot. Na afloop van de viering gaan we naar het Montfortaanse kerkhof op Groot Bijstervelt, aan de Montfortlaan, voor de zegening van de graven. Aansluitend is er een koffietafel in restaurant ’t Zand, Bestseweg 52. Wilt u daaraan deelnemen, dan graag uiterlijk 3 november melden bij Theo van der Geest: esprit@kpnplanet.nl of 0499 – 577 316.Rouwbezoekgroep.