Kies uw kerk

Pastoraatsgroep

Datum: 21 augustus 2018 / Tijd: 09:00u / Plaats: Pastoraal Centrum, Nieuwstraat 17