Kies uw kerk

Pastoraatsgroep 26 maart

Datum: 26 maart 2019 / Tijd: 08:30u / Plaats: Pastoraal Centrum, Nieuwstraat 17