Kies uw kerk

Pastoraatsgroep 19 febr.

Datum: 19 februari 2019 / Tijd: 08:30u / Plaats: Pastoraal Centrum, Nieuwstraat 17