Kies uw kerk

Team pastores van de parochie Odulphus van Brabant

Datum: 19 november 2019 / Tijd: 12:00u / Plaats: Pastoraal Centrum, Nieuwstraat 17