Kies uw kerk

Team pastores van de parochie Odulphus van Brabant

Datum: 16 januari 2020 / Tijd: 09:00u / Plaats: Pastoraal Centrum, Nieuwstraat 17