Kies uw kerk

Kerkbalans

Actie Kerkbalans 2017

 

De jaarlijks terugkerende actie Kerkbalans is weer van start gegaan. Vele vrijwilligers gaan daarvoor belangeloos op pad. Laat hen a.u.b. niet in de kou staan. Ze doen het niet voor henzelf, ze doen het voor de geloofsgemeenschap die ze een warm hart toedragen. Een geloofsgemeenschap waar vorig jaar 9 communicanten, 18 vormelingen en 6 overledenen in Spoordonk waren, en 46 communicanten, 57 vormelingen en 63 overledenen in Oirschot. En waar verder 4 huwelijken en 49 doopsels werden gevierd.

 

De kerkbijdrage in Spoordonk bleef in 2016 op een stabiel niveau van ongeveer € 14.000, en in Oirschot daalde het met ongeveer 5% naar € 88.000. De opbrengsten uit collecten en stipendia zijn licht gedaald.

Iedereen zal beseffen dat een gezonde parochie over voldoende middelen moet beschikken, onder andere voor de eredienst en het pastoraat, voor het onderhoud van de kerken en gebouwen, voor vaste lasten en verzekeringen. We weten ook dat het vermogen van de parochie de laatste tijd weinig opbrengt doordat de rente zo extreem laag is. En dus moeten we ons concentreren op levend geld: het geld van collecten en misintenties. Maar ook de actie Kerkbalans vormt een uitermate belangrijke bron van inkomen.

De actie Kerkbalans staat dit jaar in het teken van 'verbinden', want in onze geïndividualiseerde cultuur en samenleving kan het juist de kerk zijn die verbindt, daar waar de overheid het steeds vaker laat afweten. De kerk neemt niet zelden een deel van haar taken over. Een open en hartelijke kerk, waar ruimte is voor iedereen. Maar de pastores en diakens kunnen het niet alleen.

Onze geloofsgemeenschap in Oirschot en Spoordonk staat heel dicht bij de mensen, bij eenzame mensen, en bij ouderen en jongeren die het moeilijk hebben. Een kerk die verbindt en die absoluut de moeite waard is om gesteund te worden.

We zullen dus zelf onze verantwoordelijkheid moeten nemen om naar draagkracht financieel bij te dragen. Want kerk zijn en kerk vieren doe je samen. Dat is ook wat paus Franciscus en de nieuwe bisschop De Korte uitdragen.

De actie Kerkbalans wordt dan ook van harte aanbevolen.