Kies uw kerk
banner

Herdenkingsbos bij de H. Eik

Publicatiedatum: 10 januari 2020

De eerste bomen zullen geplant worden begin maart.

De voorbereidingen zoals snoeien, het bewerken van de grond en het voorbereiden

van de bomen voor het verplanten zijn in volle gang.

Omdat het de nodige tijd kost en de aanplant zeer zorgvuldig gebeurt, dienen wij

tijdig (liefs voor begin februari) op de hoogte te zijn van Uw belangstelling.

Er zal jaarlijks slechts één plantmoment zijn in het voorjaar.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Harrie van Moorsel.

harrie.vanmoorsel@gmail.com of tel. 0499- 571317.