Kies uw kerk
banner

Restauratie dak van de Kapel Heilige Eik.

Publicatiedatum: 18 juli 2018

Restauratie dak van de Kapel Heilige Eik.

De kapel blijft tijdens de werkzaamheden aan het dak altijd toegankelijk.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het dak van de kapel door Van Dinther Bouwbedrijf. De werkzaamheden zijn: verwijderen van de, dakpannen, panlatten en schoonmaken van dakpannen en de onderliggende kapconstructie.                                                

De herstelwerkzaamheden houden in het aanbrengen van dakfolie, tengels, panlatten, muurlood en het aanbrengen van de bestaande pannen aangevuld met bijpassende pannen waar nodig. Tevens wordt het leiwerk met het aansluitende loodwerk vervangen door de Firma Bogaerts b.v.   De klokkenstoel met klok wordt opgeknapt en op een later tijdstip terug geplaatst, deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de plaatselijke Firma Vingerhoeds metaal.

Het voorste gedeelte van de steigers wordt, zover de werkzaamheden het toelaten nog voor de vakantie (week 30) verwijderd.

Maandag 25 juni zijn de werkzaamheden gestart en gaan door tot vrijdag 20 juli waarna de bouwvak gaat beginnen.                                Maandag 13 augustus gaan ze weer verder met het afwerken van de dakvlakken.                                                             
De werkzaamheden na de bouwvak zullen afhankelijk van de weersgesteldheid, ca. 3 tot 4 weken in beslag nemen.

Werkzaamheden aan de wanden en plafonds in de kapel worden op een later tijdstip, in goed overleg met betrokken partijen, uitgevoerd.