Kies uw kerk
banner

Toespraak actie Kerkbalans 2019

Publicatiedatum: 29 januari 2019

Actie kerkbalans 2019

Het woord Kerkbalans is door de jaren heen een begrip geworden. Dit jaar met als motto geef voor en om je kerk.

Als lid van de contactgroep Oirschot-Spoordonk neem ik u graag mee bij een aantal zaken rondom de financiële gang van zaken in onze parochie. Het is al weer ruim vijf jaar geleden dat de parochies uit Oirschot-Spoordonk,  Best en de Beerzen bij elkaar zijn gekomen. Sindsdien vormen zij samen de parochie St. Odulphus van Brabant. Samen met een grote groep vrijwilligers houden we de kerk levend en in beweging.

Een paar absolute getallen van de geloofsgemeenschappen in Spoordonk en Oirschot.
In Spoordonk waren 16 communicanten (14), 15 vormelingen (13) en 8 kerkelijke uitvaarten (5).
Voor Oirschot waren die cijfers 46 communicanten (63), 31 vormelingen (38) en 55 uitvaarten (54).
Voor het geheel van Oirschot en Spoordonk blijven deze aantallen redelijk stabiel in vergelijking met een jaar eerder.
Verder waren er 6 (3) huwelijken en 40 (45) dopelingen.

De financiële cijfers: De kerkbijdragen in Spoordonk bleven nagenoeg gelijk en in Oirschot stegen deze met 2%. Totaal voor beide torens een bedrag van  € 100.000,-  De gezamenlijke opbrengsten uit stipendia lopen iets terug en komen uit op € 7.000,- De opbrengsten uit uitvaarten stijgen alsmede de opbrengsten uit collecten. Deze nemen toe met ongeveer 15% tot € 35.500,-   wat verklaarbaar is uit de toename van het aantal uitvaarten.

De totale bijdragen van parochianen voor Oirschot en Spoordonk stijgen in 2018 met € 12.000,- en komen uit op ruim € 250.000,- . Na een aantal jaren van daling, nu een stijging van 4%. We zijn er dus in geslaagd om de daling van de inkomsten een halt toe te roepen en om te buigen. Namens de parochie onze bijzondere dank aan u allen.

Dan wil ik graag iets vertellen over de totale parochie St. Odulphus van Brabant, dus inclusief Best (met eveneens 2 torens) en de Beerzen.

Overal stijgen de totale bijdragen die door parochianen voor de gehele parochie St. Odulphus van Brabant zijn gedaan met € 30.000,-   Een positieve ontwikkeling waar we trots op mogen zijn. Ook aan de kostenkant heeft de parochie niet stil gezeten. We zijn er in geslaagd om een aantal van de zgn. beheerskosten zoals o.a. telefonie terug te dringen. Ook de pastorale kosten vallen lager uit. Daarnaast is het afgelopen jaar overgestapt naar één energieleverancier voor alle kerkgebouwen en pastorale centra en zijn hierover prijsafspraken voor een periode van 3 jaar. Dit zal zich de komende jaren dienen te vertalen in lagere uitgaven voor gas en elektra, dan wel in elk geval stabilisatie. Toegenomen zijn de kosten voor klein onderhoud van de gebouwen en kerkhoven. Daar waar in het verleden veel vrijwilligers dit voor hun rekening namen, zijn het de toegenomen regels rondom Arbo maar ook de toegenomen leeftijd van onze vrijwilligers die het niet langer verantwoord maken om dit, vaak ook lichamelijk zware werk en soms ook nog op hoogte, allemaal door hen te laten uitvoeren. Professionele bedrijven met ervaren medewerkers nemen een deel van dat werk van ons over, maar hier hangt als vanzelf wel een prijskaartje aan. 

Pluspunt is dat alle gebouwen in onze parochie in een goede staat zijn. We hebben een goed beeld van onze toekomstige onderhoudskosten. Van de totale uitgaven op jaarbasis gaat 40% naar onderhoud, reservering groot onderhoud, verzekeringen en vaste lasten GWL. Het laat zich wel raden wat de grootste is.

Het uiteindelijke resultaat van de gehele parochie Sint Odulphus van Brabant is op dit moment nog niet bekend, omdat de gegevens uit beleggingen nog niet voorhanden zijn. Met behoorlijk lagere beurskoersen aan het eind van 2018 houden we rekening met een substantieel lagere opbrengst uit het vermogen van de parochie. Zodra deze cijfers bekend zijn zullen deze op de website gepubliceerd worden. Voor parochianen die het graag op papier willen hebben wordt verzocht dit kenbaar te maken op het parochiecentrum aan de Nieuwstraat.

Er blijft voor de parochie reden genoeg om de cijfers goed te blijven volgen en scherp aan de wind te blijven varen. Parochies krijgen immers geen subsidie en hebben om te kunnen bestaan financiële bijdragen nodig van haar leden.

Tot zover de materiele kant van de Actie en woord Kerkbalans.

Kerk - Balans. Een woord óf toch twee woorden. Kerk én balans. Het in balans houden, het evenwicht houden tussen enerzijds het materialisme dat in elke mens huist als gevolg van ons dagelijks handelen. We moeten werken en zorgen dat er brood op de plank komt en dat alles betaald wordt. Of dat we met het verdiende geld op vakantie kunnen of anderszins kunnen besteden aan materiele dingen. Daartegenover en zeker niet minder belangrijk het geestelijk welzijn van elk individu. Toen we gedoopt zijn hebben onze ouders ons ook een geloof meegegeven. Wij hebben de verantwoordelijkheid om dat geloof weer door te geven. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Voor de een is de kerk een geweldig bindmiddel en voelt het als een vertrouwde club en goed samenkomen, een ontmoetingsplek. Hoewel je natuurlijk niet iedereen persoonlijk kent, ken je de mensen wel van gezicht.     Je bent onderdeel van die kerk en het schept betrokkenheid. Je stelt je er open voor als mens en je kunt laten zien hoe God het bedoeld heeft: naar elkaar omzien en openstaan voor wat er leeft bij de ander, geen oordeel maar een vrije blik naar elkaar. Want wat blijkt: we hebben elkaar, vaak zonder het te beseffen, hard nodig. Dat omzien naar elkaar is belangrijk bij het in balans houden en brengen van ieders leven. De wekelijkse evangelielezing brengt een boodschap voor iedereen die daarvoor open staat.  

Zelf vind ik het belangrijk dat de oude verhalen uit de bijbel blijven klinken in de kerk, maar ik besef ook dat jongeren op een andere manier kunnen zoeken naar spiritualiteit en zingeving. Ik vraag me meer dan eens af, hoe je jonge mensen kunt verbinden en inspireren om naar elkaar om te kijken. Welnu oude verhalen kunnen daarbij helpen, zoals afgelopen week het bijbel verhaal van de bruiloft in Kana. Het veranderen van water in wijn. Voor veel mensen is heden ten dage de wijn op en is er alleen nog maar water. Mensen weten niet hoe verder, kunnen niet meer en hebben geen uitzicht meer. De mantelzorg voor je naaste kun je eigenlijk niet meer aan, het gaat boven je krachten. De wijn is op! Of slecht nieuws van de dokter. Of op het werk waar ze alweer een nieuwe reorganisatie aankondigen! Terwijl de druk al zo hoog is! De wijn is op! En ondertussen host de wereld om je heen maar door, net als de bruiloftsgasten die nog niet door hebben dat de wijn op is.

En dan opeens…. blijkt er toch weer wijn te zijn. Je komt iemand tegen en zijn woorden doen je goed. Ze hebben de goede toon en zijn bemoedigend. Je vindt wonder boven wonder zelf steeds opnieuw de kracht om te zorgen voor je naaste. Opeens blijk je beter overweg te kunnen met je ziekte dan je had gedacht. Water wordt als het ware wijn.

Of je geeft aan de ander ‘water’, maar je blijkt toch iets gezegd of gedaan te hebben wat voor die ander zoete wijn blijkt te zijn. Je blijkt dus meer te kunnen dan je dacht, je blijkt meer kracht te hebben dan verwacht. Het geestelijk welzijn komt in balans.

Mgr. De Korte spreekt in zijn beleidsplan over ‘de religieuze sprakeloosheid’. Hier ligt een belangrijke uitdaging voor de kerkgemeenschappen en dus voor ons, want die kerk dat zijn wij. We zullen het geloof moeten doorgeven aan onze kinderen, aan onze medemens. Om mensen en de maatschappij in balans te houden. De kerk wil daarbij een open kerk zijn die je geestelijk kan verrijken en verruimen. Ofwel het wekelijkse bijbel verhaal vertalen naar de actualiteit van alle dag. Geen hel of verdoemenis, maar vertellen wat maakt je blij en dankbaar. Het is goed om dat in de kerk steeds weer te horen, zodat we beseffen waar het om gaat in het leven. Zonder die kerk, zouden we de verdieping missen.

De kerk kan meer betekenen dan we zelf doorhebben. En wie weet komt er dan ook meer gerechtigheid en vrede in onze wereld.

Komende week start de actie Kerkbalans, de materiele kant zeg maar, om de rest van het jaar met de middelen die u bijeen brengt, te werken aan het tweede deel van het woord, het in balans brengen en houden van ons geestelijk welzijn. Morgenavond komen de vrijwilligers samen in de Enck en worden de enveloppen weer uitgedeeld en zullen zij belangeloos op pad gaan voor uw kerkgemeenschap. Denk nog eens aan de zojuist uitgesproken woorden als u het antwoordformulier onder ogen krijgt en invult.

De actie wordt in ieder geval van harte aanbevolen.