Kies uw kerk
banner

Wereldgebedsdag voor de schepping

Publicatiedatum: 18 augustus 2017

De Kerk viert vandaag de Wereldgebedsdag voor het Behoud van de Schepping. Die biedt de gelovigen een goede mogelijkheid om hun roeping “als hoeder van de Schepping te vernieuwen” door God te danken “voor het wonderbare werk dat Hij aan onze zorg toevertrouwd heeft”.

 

vrijdag 1 september

 

De afgelopen weken werden naar aanleiding van het Fipronil-schandaal anderhalf miljoen kippen vernietigd. De dieren waren gewoon gezond. Als ze een half jaar rust hadden gekregen zou hun bloed vrij van Fipronil zijn geweest. Maar dat zou teveel geld gekost hebben en dus werd er besloten om de dieren te “vernietigen”.

Dit actuele voorbeeld is symptomatisch voor de wijze waarop het lot van dieren in mensenhanden kan uitvallen. Zeker als de waarde van dieren is uitgehold tot een louter economische waarde.

Als christenen geloven we dat planten en dieren onze medeschepselen zijn. En dat ze alleen daarom al een eigen waarde hebben. We zijn ervan afhankelijk voor ons voedsel, maar dat is niet hun enige waarde. Ze hebben ook een eigen waarde als schepsel. Dit besef zou bepalend moeten zijn in het menselijk omgaan met andere levensvormen.

Paus Franciscus schreef er een encycliek over, genaamd Laudato Si. Dat zijn de eerste Latijnse woorden van het Zonnelied van Franciscus van Assisi. Hij beleefde zijn broederschap niet alleen met zijn (arme) medemensen, maar ook met de zon, de maan, de sterren, de planten en de dieren. Door zijn naamgever geïnspireerd roept de paus ons op om te komen tot een ecologische bekering: een ommekeer in ons denken, opdat de goedheid en de schoonheid van heel de schepping niet wordt opgeofferd aan menselijke expansiedrang en de daaruit voortvloeiende klimaatverandering, de verdwijning van planten- en diersoorten en de bedreigingen voor de mensheid, vooral voor de armen die zich niet tegen alle veranderingen kunnen wapenen.

Op 1 september schenkt de wereldkerk daar bijzonder aandacht aan. Deze dag is uitgeroepen tot wereldgebedsdag voor de schepping. Ook in ons bisdom is hier aandacht voor, middels een processie in Den Bosch, die voert langs allerlei plaatsen waar zorg voor de schepping centraal staat. Iedereen is hierbij van harte welkom.

De processie begint om 13.15 uur in de Grote Kerk, Kerkstraat 20  in Den Bosch en voert langs onder meer natuurgebied Het Bossche Broek, de biologische markt en de tuin van de Sint-Janskathedraal. Bij de ‘staties’ wordt aan de hand van inleidingen, reflectie, gebed en zang stilgestaan bij actuele thema’s als klimaatverandering en vluchtelingen, duurzaam waterbeheer en duurzame voeding. De processie wordt afgesloten met een oecumenische gebedsviering in de Sint-Janskathedraal, mede voorgegaan door Mgr. Gerard de Korte.

 

Wilfred van Nunen