Kies uw kerk
Glas-in-lood

Overlijden en leven met verlies

Kerkklokken

Kerkklokken

De kerkklokken luiden,

speciaal voor de overledene

Het naderend afscheid

Met bewondering tuurt Thijs naar de hoge toren waaruit de klanken van de kerkklokken zich verspreiden over het dorp. "Luiden die klokken nu speciaal voor opa?" vraagt hij aan zijn moeder. "speciaal voor opa", antwoordt zijn moeder, "De kerk laat horen dat we nu opa gaan begraven op het kerkhof".

Gebruiken rond het overlijden

Het is in de parochie Sint-Odulphus van Brabant niet ongebruikelijk dat bij een ernstig zieke het parochiesecretariaat van de kerk waar u vlakbij woont te informeren. De pastor of een vrijwilliger kan dan, indien u dat wenst, op ziekenbezoek komen. Ook is het mogelijk dat men de communie thuis ontvangt, als de zieke dit wenst natuurlijk. Zo kan al vroegtijdig een pastorale relatie met de zieke en de familie worden opgebouwd.
Indien een zieke en de familie het op prijs stelt dat een ritueel bij het naderend afscheid wordt gevierd, kan dat tijdens een van de pastorale bezoeken worden aangegeven. In overleg wordt dan een passend ritueel afgestemd.

De dagen kort na het overlijden

Als u het parochiecentrum van de kerk waar u zich toe wilt wenden snel informeert over het overlijden, dan kan de pastor of een vrijwilliger op korte termijn een rouwbezoek met u afspreken. Tijdens een rouwbezoek wordt het contact met de familie geïntensiveerd en kunnen de wensen van de nabestaanden met betrekking tot de afscheidsviering kenbaar worden gemaakt. Ook is het mogelijk ervaringen en herinneringen met betrekking tot de overledene uit te wisselen waardoor de viering een extra persoonlijk karakter kan krijgen. Tijdens de eerste bezoeken kan ook de rouwverwerking en mogelijkheden al besproken worden.

De avond voor de uitvaart

Aan de vooravond van een afscheidsviering biedt de parochie een avondwake aan. Dit is een mooie gelegenheid om op de avond voor het afscheid samen te komen om te bidden om kracht en troost voor de naasten. Ook biedt een avondwake de gelegenheid voor mensen die vanwege school of werk nier naar de uitvaart kunnen komen, hun verbondenheid met de overledene en met de familie te uiten. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en de viering wordt voorgegaan door geschoolde vrijwilligers.

De uitvaartdienst

Bij een uitvaart in een van de kerken van de parochie Sint-Odulphus van Brabant, wordt de overledene ontvangen en uitgeleide gedaan met het luiden van de klokken. De afscheidsdienst zelf kan op verschillende manieren worden ingevuld:
 

  • Eucharistieviering: Hierin staat de gedachtenis van Jezus' dood en verrijzenis centraal. De Eucharistieviering heeft traditiegetrouw een eigen opbouw doch biedt ook ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke wensen. In principe wordt de muziek verzorgd door het uitvaartkoor, maar in overleg kan ook op twee momenten een CD ten gehore gebracht worden. Deze viering wordt voorgegaan door een priester.
     
  • Woord- en Communieviering: In deze afscheidsviering biedt de kerk tevens een communiegang aan. Daartoe wordt samen een communiegebed gebeden en gebruikt men de communie in verbondenheid met een eerdere Eucharistieviering. Ook in deze viering is veel ruimte voor eigen inbreng (bijvoorbeeld lezingen en gebeden) en men kan, naast gezongen liederen door het uitvaartkoor, twee muziekstukken van een CD ten gehore laten brengen. De pastor (diaken) of geschoolde vrijwilliger gaat voor in deze viering.
  • Woord- en Gebedsviering: In deze viering is veel ruimte voor eigen inbreng van familie en vrienden. Dat geldt voor woord, symbool en muziek. U kunt bij de muziekkeuze gebruik maken van de koren van de kerk, maar ook van muziek op CD. In de H. Antoniuskerk in Best en de H. Willibrorduskerk in Middelbeers is het daarnaast mogelijk om in de gebedsviering ook gebruik te maken van een beeldpresentatie.
    In de viering gaat een pastor of geschoolde vrijwilliger voor.​


Tijdens alle vieringen zal het kruisje met daarop de naam van de overledene in de gedachtenriskapel geplaatst worden. Volgens goed gebruik wordt dit kruisje aan de familie overhandigd tijdens de jaarlijkse Allerzielenviering of een jaar na het overlijden.

De begrafenis of crematie

Na de uitvaartdienst volgt de begrafenis op het parochiekerkhof of een crematie elders. Hierna komen de nabestaanden voor de keuze te staan hoe de overledene te blijven gedenken. Ook hier is een persoonlijke inbreng mogelijk. Grafmonumenten zijn niet langer conform een standaard. Zij weerspiegelen elementen uit het leven van de overledene of van zijn persoonlijkheid.

Na een crematie kan men kiezen voor de uitstrooiing van de as op daarvoor geschikte en gekozen plekken, of men kan de as in de eigen omgeving bewaren, op een speciale plek in huis of in de tuin.

In de verschillende kerken van de parochie worden elk jaar alle overledenen, en in het bijzonder die van het voorbije jaar, op 2 november in de Allerzielenviering herdacht. Na de viering wordt in processie naar de betreffende begraafplaats gelopen waar kaarsen zijn aangestoken, nabestaanden een bloem op het grafkunnen leggen of de graven gezegend worden. De viering biedt de gelegenheid om samen met de andere nabestaanden te gedenken en troost te putten uit deze saamhorigheid.

Na het kerkelijke afscheid, de rouwverwerking

Na de afscheidsviering wordt het contact veelal niet onmiddellijk verbroken. Het is gebruikelijk dat de pastor of de vrijwilliger die de uitvaart verzorgde u nog bezoekt. Tijdens dat gesprek is ruimte om ervaringen uit te wisselen en elkaar troostend nabij te zijn. Vaak ook wordt besproken op welke wijze u gebruik wenst te maken van het aanbod in de kerk om de overledene tijdens vieringen te gedenken. Ook kan de geluidsopname van de uitvaart worden uitgewisseld. Dit rouwbezoek na de afscheidsviering is vaak de opmaat naar de verdere rouwverwerking die ook in de parochie wordt aangeboden. Dit kan groepsgewijs met anderen die een dierbare verloren hebben of individueel.

Voor verdere informatie of het doorgeven van een gewenst bezoek, kunt u contact opnemen met het parochiecentrum van de dichtstbijzíjnde kerk of via deze site van de parochie Sint-Odulphus van Brabant. U kunt hiervoor bovenaan deze pagina op Contact klikken.

 

 

Als parochie vinden wij het erg belangrijk om aandacht te hebben voor mensen in rouw. De parochie voelt zich daartoe geïnspireerd door het verhaal, de goede boodschap van Jezus Christus. Een boodschap van hoop, troost en bemoediging.

De werkgroep Rouwbezoek geeft hier op een gewone, menselijke manier gestalte aan: door op bezoek te gaan bij mensen die een dierbare hebben verloren en behoefte hebben te praten met iemand buiten de familie en kennissenkring. Dat kan een eenmalig bezoek zijn, maar het kan ook zo zijn dat er gedurende een jaar enkele bezoeken worden gedaan. 

Ontmoetingsmiddagen en -avonden

Naast individuele contacten met iemand van de rouwbezoekgroep, bestaat er voor mensen die een dierbare hebben verloren ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de zogeheten ontmoetingsmiddagen of avonden. Vaak blijkt het contact met lotgenoten een goede manier om ervaringen, verdriet, vragen en moeilijkheden te delen, en te horen hoe anderen hiermee  omgaan. Deze bijeenkomsten worden meerdere keren per jaar georganiseerd rondom een thema. Er is een korte presentatie van het thema waarna er volop gelegenheid is met elkaar in gesprek te gaan. 

Reglement voor begraafplaatsen in de R.K. parochie Sint-Odulphus van Brabant

Contact

Neem voor meer informatie contact op met het parochiesecretariaat (op werkdagen van 9.00-12.00 uur : 0499-571 250) of met één van de pastores.

Rouwbezoekgroep.

 

Bent U onlangs geconfronteerd met het overlijden van een dierbare en heeft u behoefte aan bezoek van een vrijwilliger van de rouwbezoekgroep van de parochie,

neem dan contact op met AnneMarie van Schoonderwalt 0499- 572871 of 06 53135065 
Parochiesecretariaat Oirschot 0499-571250 ( tussen 9.00-12.00 uur)

e- mail :  begraafplaats.oso@odulphusvanbrabant.nl

Rouwverwerking voor kinderen

 Bij overlijden van een dierbare of na de scheiding van ouders, daarvoor kunnen kinderen in Oirschot terecht bij Christianne van de Wal.
Meer informatie daarover kunt u vinden op de volgende website:www.troost-steen.nl

De overledenen van 2019

op 2 januari is op 86 jarige leeftijd overleden Toon Raaijmakers. 
op 7 januari is op 86 jarige leeftijd overleden Miet de Kroon - Teraa.
op 9 januari is op 95 jarige leeftijd overleden Miet Renders-van der Meeren.
op 13 januari is op 85 jarige leeftijd overleden Bernard de Kroon.
op 20 januari is op 102 jarige leeftijd overleden Pieta Smits- Veraa.
op 21 januari is op 86 jarige leeftijd overleden Piet der Kinderen.
op 23 januari is op 85 jarige leeftijd overleden Thea Verouden- Hoppenbrouwers.
op 4 februari is op 86 jarige leeftijd overleden Ad Wortel.
op 8 februari is op 75 jarige leeftijd overleden Henk Berben.
op 12 februari is op 86 jarige leeftijd overleden Thea Breekelmans - van Mensvoort . 
op 18 februari is op 93 jarige leeftijd overleden Maria Joannes - van de Spijker .
op 21 februari is op 64 jarige leeftijd overleden Jan Smetsers.
op 22 februari is op 79 jarige leeftijd overleden Nellie Strijbosch- van Stiphout.
op 25 februari is op 84 jarige leeftijd overleden Jap van Overdijk.
op 2 maart is  op 85 jarige leeftijd overleden Ton Kamphuis.
op 3 maart is op 90 jarige leeftijd Piet Peters overleden.
op 7 maart is op 93 jarige leeftijd overleden Nol van de Kerkhof.
op 7 maart is op 87 jarige leeftijd overleden Johan Smetsers.
op 13 maart is op 86 jarige leeftijd overleden Janus van der Vleuten.
op 2 april is op 71 jarige leeftijd overleden Mia Heijms- Beerens.
op 20 april is op 94 jarige leeftijd overleden Piet van Agt.
op 25 april is op 75 jarige leeftijd overleden Lilian de Joode - Fornier.  
op 27 april is op 89 jarige leeftijd overleden Evert van de Ven.
op 30 april is op 90 jarige leeftijd overleden Annie van Straten- Arts.
op 6 mei  is  op 83 jarige leeftijd overleden Harry Jansen.
op 11 mei is op 80 jarige leeftijd overleden Rinus Verhouden .
op 12 mei is  op 94 jarige leeftijd overleden Gèrard van de Wal.
op 19 mei is op 87 jarige leeftijd overleden Jet Mensinck-van Zelst.
op 19 mei is op 90 jarige leeftijd overleden Marie der Kinderen-van Esch.
op 28 mei is op 91 jarige leeftijd overleden Bert Rijnen.
op 9 juni is op 84 jarige leeftijd overleden Harrie van Hoof.
op 24 juni is op 83 jarige leeftijd overleden Diny van den Akker- Sterke.
op 18 juli is op 74 jarige leeftijd overleden Peter Mertens.
op 19 juli is op 80 jarige leeftijd overleden Willie van Tiel.
op 28 juli is op 85 jarige leeftijd overleden Piet Raaijmakers
op 5 augustus is op 98 jarige leeftijd overleden Toos van Nunen- van Summeren.
op 10 augustus is op 92 jarige leeftijd overleden Anneke van de Ven- Lommers.
op 10 augustus is op 78 jarige leeftijd overleden Zus van de Looy- van den Biggelaar.
op 12 augustus is op 91 jarige leeftijd overleden Miet van Kroonenburg- Erven.
op 17 augustus is Loekie van de Wal op 93 jarige leeftijd overleden,
op 19 augustus is op 77 jarige leeftijd Thea van de Wijdeven - Kox overleden. 
op 20 augustus is Kees Broks op 79 jarige leeftijd overleden.
op 23 augustus is op 87 jarige leeftijd overleden Kees Mattheeuwse.
op 1 september is op 65 jarige leeftijd overleden Herman Onland.
op 8 september is op 73 jarige leeftijd overleden Nellie van Diesen- Craenen.
op 9 september is op 84 jarige leeftijd overleden Bets van Hout- van der Made.
op 16 september is op 92 jarige leeftijd overleden Bertha Saris-van der Aa.
op 26 september is op 95 jarige leeftijd overleden Rens van der Aa.

 

 

Evert van de Ven is overleden op 27 april 2019.

Gedachtenisprentje Evert van de Ven

bidprentje_pa

Bidprentje Evert van de Ven

De overledenen van 2018

We gedenken:

12 januari is op 89 jarige leeftijd overleden Ben Morselt
12 januari is op 86 jarige leeftijd overleden Miet Beekmans - Erven
18 januari is op 78 jarige leeftijd overleden Riet van Hagen-Van Bokhoven
26 januari is op 84 jarige leeftijd overleden Sjaan Versteden-Van de Schoot
30 januari is op 86 jarige leeftijd overleden Jo Latour
31 januari is op 77 jarige leeftijd overleden Cees Bressers
31 januari is op 78 jarige leeftijd overleden Toos Bullens- Wolfs
15 februari is op 95 jarige leeftijd overleden Marietje Kroonenburg.
17 februari is op 81 jarige leeftijd overleden Frans van de Sande.
17 februari is op 93 jarige leeftijd overleden Gérard van Kollenburg.
18 februari is op 86 jarige leeftijd overleden Jeanne van Laarhoven- Vriens.
2 maart is op 64 jarige leeftijd overleden Bernard van Overdijk.
6 maart is op 90 jarige leeftijd overleden Jeanne van Bemmelen- Legius.
9 maart is op 83 jarige leeftijd overleden Martha van Gestel- van Boxtel.
13 maart is op 79 jarige leeftijd overleden Piet van der Hamsvoort.
27 maart is op 89 jarige leeftijd overleden Corrie van Grinsven- Spanjers.
14 april is op op 93 jarige leeftijd overleden Jan van de Wal. 
15 april is op 88 jarige leeftijd overleden Riek Schepens - van Kronenburg.
16 april is op 89 jarige leeftijd overleden Toos Vogels - Vennix. 
16 april is op 89 jarige leeftijd overleden Lies Mathijssen- Hesselmans.
18 april is op 78 jarige leeftijd overleden Joop Vullings.
2 mei is op 81 jarige leeftijd overleden Piet Kemps.
9 mei is op 85 jarige leeftijd overleden Annie Raaijmakers- van Heerebeek.
13 mei is op 75 jarige leeftijd overleden Henk van Loon.
15 mei is op 88 jarige leeftijd overleden Maria Klompers - van Hamond.
18 mei is op 87 jarige leeftijd overleden Willy Verhoeven - Vervoort.
26 mei is op 78 jarige leeftijd overleden Piet Hoffmans.
30 mei is  op 90 jarige leeftijd overleden Wim van der List.  
4 juni is op 84 jarige leeftijd overleden Lies Peters - van Gils. 
6 juni is op 63 jarige leeftijd overleden Ine van de Kerkhof- van Rooij.
13 juni is op 87 jarige leeftijd overleden Riek Roefs.
15 juni is op 97 jarige leeftijd overleden Anna Geenen- Coolen.
18 juni is op 87 jarige leeftijd overleden Hein Louwers.
21 juni is op 92 jarige leeftijd overleden Jan Smetsers.
21 juni is op 48 jarige leeftijd overleden Marcella Woerdenbach.
22 juni is op 92 jarige leeftijd overleden Jan-Hein van de Mortel.
5 juli is op 96 jarige leeftijd overleden Jo van Dongen- de Jong.
8 juli is op 89 jarige leeftijd overleden Frans van Genechten.
8 juli is op 103 jarige leeftijd overleden Janske Huijskens- van Gestel.
2 augustus is op 90 jarige leeftijd overleden pastoor Johan Nass.
7 augustus is op 84 jarige leeftijd overleden Cees van Leuven.
7 augustus is op 62 jarige leeftijd overleden Jan van der Sande
8 augustus is op 73 jarige leeftijd overleden Wim van der Steen.
13 augustus is op 87 jarige leeftijd overleden Wim Admiraal.
14 augustus is op 77 jarige leeftijd overleden Sjaan Coppelmans-Nouwens.
19 augustus is op 89 jarige leeftijd overleden Jochie van Bemmel.
24 augustus is op 87 jarige leeftijd overleden Cees den Ouden.
25 augustus is op 83 jarige leeftijd overleden Riek Spanjers- Hoppenbrouwers.
6 september is op 92 jarige leeftijd Ria van der Avort - de Kort overleden.
14 september is op 89 jarige leeftijd overleden Mien van den Aker-Walravens.
17 september is op 76 jarige leeftijd overleden Janus van Brunschot.
8 oktober is op 76 jarige leeftijd overleden Cor Spanjers.
16 oktober is op 87 jarige leeftijd overleden Toon van den Biggelaar.
20 oktober is overleden op 83 jarige leefijd Sjef Hoosemans.
22 oktober is overleden op 84 jarige leeftijd Petrus Peters.
30 oktober is overleden op 85 jarige leeftijd Vinnie de Beer- Engelen.
31 oktober is overleden op 87 jarige leeftijd Harrie van Nunen.
14 november is overleden op 92 jarige leeftijd Jan van Rulo.
24 november is overleden op 76 jarige leeftijd Mien van Overbeek- Smeets.
30 november is overleden op 82 jarige leeftijd Annie van Brunschot - Beekmans.
4 december is overleden op 75 jarige leeftijd Jo van Overbeek.
5 december is overleden op 88 jarige leeftijd Mia Valks- Deelen.
16 december is overleden op 90 jarige leeftijd Piet van den Elsen.
18 december is overleden op 84 jarige leeftijd Harry van den Boom.
22 december is overleden op 86 jarige leeftijd Francien van der Hamsvoort- de Kroon.
op 31 december is overleden op 84 jarige leeftijd Sjaan Verkooijen.

Bidprentje

Mocht u het bidprentje van de overledene graag geplaatst hebben op onze website stuur dan een pdf bestand van het prentje en de bijbehorende afbeelding naar 
webmaster.oirschsp@odulphusvanbrabant.nl