Kies uw kerk

Tekst van de week

Harmonie


Van Benedictus, de vader der monniken, wordt gezegd dat hij in één zonnestraal de hele wereld heeft aanschouwd. Dat is een ervaring van eenheid die veel mensen vandaag de dag beleven. Het is de ervaring dat alles opeens duidelijk wordt. Er zijn momenten dat we het doorzien. Dan kijken we tot op de bodem. We zien niets bepaalds. We kunnen niet zeggen wat we gezien hebben. Maar opeens is alles duidelijk. Zelfs wanneer het in ons hoofd nog een warboel is, dan is in de diepte van onze geest alles duidelijk. Op dat moment zijn we één met al wat is. En we kunnen ook instemmen met al wat is. Ook al rebelleert ons hart nog tegen veel zaken, in het diepst van onze ziel stemmen we in met het leven, stemmen we in met wat is.
Dit zijn ervaringen van harmonie, die tegenwoordig niet alleen vrome mensen beleven, maar als goddelijke verrassing ook geschonken worden aan mensen die denken dat ze helemaal niet religieus zijn.

van Anselm GrUn: Uit Benedictijnse regels