Kies uw kerk

Tekst van de week

herfst

uit Mijn Gebedenboek, van Anselm Grün:

Barmhartige en Goede God, de herfst kondigt zich aan. De bladeren verkleuren en beginnen te vallen. Als de zon in de bomen schijnt, lijken ze wel van goud.
Ik ervaar u, mijn God, als de grandioze schilder die de milde kleuren van de herfst op wonderbaarlijke wijze mengt, Het is een wonderbaarlijk schilderij, dat zich aan mij openbaart, als ik kijk naar het zonbeschenen herfstbos, of als ik erdoorheen wandel.
Maar bij al deze pracht zie ik hoe het ene blad na het andere op de grond valt. De heerlijkheid zal niet lang duren.
De herfst herinnert mij aan de herfst van mijn eigen leven, waarin ik zoveel dingen moet loslaten. Dan moeten sommige bladeren van mijn levensboom vallen. Ze zullen tot humus worden voor de planten van volgend jaar. Zo zal veel wat ik hier achterlaat niet meer tijdens mijn leven vrucht dragen. Het vormt humus voor de komende generaties.
God, ik bid u om de mildheid van de herfst als ik kijk naar de mensen om me heen. En ik bid u om de gelatenheid, opdat ook ik bereid ben los te laten wat niet meer wil groeien.
Ik wil mij laten vallen op de bodem van uw liefde, zodat daar iets nieuws kan groeien voor de mensen.