Kies uw kerk

Tekst van de week

Wijs

Aan een wijze werd gevraagd wat hte belangrijkste uur is dat een mens beleeft, wie de belangrijkste persoon is die hij ontmoet, en wat het noodzakelijkste werk is dat hij kan verrichten.
Het antwoord luidde: het belangrijkste uur is altijd nu, de belangrijkste mens degene tegenover wie je nu staat en het noodzakelikste werk de liefde.