Kies uw kerk
Wie voelen zich thuis in onze kerk ?

Overweging

De tuin

Een morgen ben ik zeer vroeg opgestaan

en zie de bloemen, halmen, grassen staan

in een zo helder eigenaardig licht

of zij daar nog niet lang alleen zo staan,

maar iemand juist van hen was heengegaan,

zo, als men in gezelschap binnentreedt

in stilte, en weet dat er besproken is,

maar niemand u wil zeggen wat het was.

Het is er of een engel op dit gras

getreden is en juist verdwenen is,

zodat nog alles naar zijn tred

en, halmen, grassen staan nog in gebed.

 

J.W.F.Werumeus Buning