Kies uw kerk

Bedevaart naar H. Eik

Datum: 22 mei 2019 / Tijd: 15:00u / Plaats: Kapel H. Eik Oirschot


Ook dit jaar gaan we weer vanuit Best op bedevaart naar de H. Eik in Oirschot.
Om 15.00 uur komen we samen voor een viering in de kapel met als voorganger Pastor Brouwers.

Kapel Heilige Eik

Kapel Heilige Eik

Daarna gaan we koffie drinken met iets lekkers.

We gaan met de fiets en vertrekken bij de Odulphuskerk om 13.45 uur en bij de Antoniuskerk om 14.00 uur. Voor degenen die niet met de fiets gaan of bij slecht weer, vertrek om 14.15 uur met de auto bij de Odulphuskerk.

U kunt zich opgeven bij het  parochiecentrum van de Antoniuskerk op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag tussen 9.00-12.00 uur of per telefoon 0499 - 37 12 76 of e-mail  parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl

U kunt ook onderstaande strook inleveren op het parochiecentrum van de H. Antoniuskerk of de Sint- Odulphuskerk.

Graag zien wij u op 22 mei!


Met vriendelijke groet,
Pastoraatsgroepen H. Antoniuskerk en Sint Odulphuskerk

Aanmelding

 

Naam:___________________________________________________________ Personen_________________

 

Adres:______________________________________________________________________

 

Tel:________________________________________________________________________

 

Gaat mee met de fiets------Ja*--------------------------------------Nee*---------------------------------

 

Gaat mee met de auto------Ja*--------------------------------------Nee*---------------------------------

 

Kan zelf rijden met de auto _____________________________________________

 

* Graag omcirkelen wat van toepassing is.