Kies uw kerk

Lezing over Oecumenen door Mgr. De Korte

Datum: 14 november 2018 / Tijd: 20:00u / Plaats: Zalencentrum Prinsenhof in Best

Mgr. De Korte zal in zijn lezing over de toekomst van de oecumene allereerst stilstaan bij de ontwikkelingen van de afgelopen eeuw. In deze 100 jaar is er rond de eenheid van christenen ontzettend veel ten positieve veranderd. Vervolgens zal de bisschop aandacht besteden aan de actuele oecumenische situatie. Tenslotte zal hij lijnen trekken naar de toekomst en stilstaan bij de thema’s die rooms-katholieken en protestanten nog verdeeld houden.

Mgr. G. de Korte (63) is in 1987 tot priester gewijd en werd hij pastoor van de Binnenstadparochie in Utrecht. Na zijn benoeming tot hulpbisschop van het bisdom Utrecht, werd hij bisschop van Groningen-Leeuwarden. In 2016 werd mgr. De Korte benoemd tot bisschop van ’s-Hertogenbosch. Binnen de bisschoppenconferentie is hij verantwoordelijk voor beleidsterreinen Kerk en Samenleving.
 

Informatie:

  • De thema-avond start om 20.00 uur en eindigt om omstreeks 22.00 uur
  • Thema-avond worden gehouden in de Prinsenhof, Hoofdstraat 43, 5683 AC te Best
  • Voor dekking van de kosten wordt bij binnenkomst een bijdrage van € 3,00 gevraagd.