Kies uw kerk

Lourdesreis voor gezinnen in oktober 2018

Datum: 12 oktober 2018 / Tijd: 21:29u / Plaats: Lourdes

GEZINSBEDEVAART –  PROGRAMMA (onder voorbehoud)      
14 oktober  Dag van aankomst – opening van de bedevaart
13.30 uur:  verkennen van het heiligdom, daarna vrije tijd
16.00 uur:  openingsviering  Rozenkransbasiliek
  17.00 uur:  passage door de Grot
  19.00 uur:  avondeten in hotel
  20.30 uur:  gezamenlijke dagsluiting altaar-tent  prairie
 
15 oktober  Dag rond Maria
08.30 uur:  H. Mis aan de Grot
09.30 uur:  gezinstijd / vrije tijd
11.00 uur:  catechese over het water van de bron
12.00 uur:  middagmaaltijd in hotel
13.30 uur:  stadswandeling
19.00 uur:  avondeten in hotel
  21.00 uur:  Lichtprocessie
 
16 oktober Dag rond Bernadette
  ochtend:  gezinstijd / vrije tijd
  11.00 uur:  catechese over het leven van Bernadette / rozenkrans maken
  12.00 uur:  middagmaaltijd in hotel
  13.30 uur:  vertrek naar Bartres  
     bezoek aan de schaapkooi / huis voetster
     H. Mis in de parochiekerk
  19.00 uur:  avondeten in hotel
  avond:   dagsluiting in eigen hotel
     facultatief: Lichtprocessie
17 oktober Dag rond de H. Eucharistie
09.30 uur: Internationale Mis  Pius X-basiliek
  12.00 uur: Bezoek aan Cité Saint Pierre
     -ontvangstgebouw
     -schaapskooi
     -groene kathedraal
     -weg van de rozenkrans
    Picknick (gezinstijd)  
    catechese over de Eucharistie    kleine openluchtkerk
  17.00 uur: Sacramentsprocessie  van prairie naar Pius X-basiliek
  19.00 uur: avondeten in hotel
  avond:  dagsluiting in eigen hotel
    facultatief: Lichtprocessie
 
 
18 oktober Dag rond de Bruiloft van Kana  -  Dag van de verzoening – Dag in de Pyreneeën
  ’s morgens: bezoek aan de kerk van Saint-Severin (biechtviering)
    picknick onderweg of bij Pont d’Espagne
  ’s middags: bezoek aan Pont d’Espagne met als afsluiting H. Mis in de openlucht
  19.00 uur: avondeten in hotel
  20.30 uur: grote kruisweg
 
19 oktober Dag van vertrek – Dag van de zending: ‘ga nu doen wat de Heer van je vraagt’
09.00 uur Slotviering en zegening devotionalia  St. Jozefkapel
  12.00 uur middagmaaltijd in hotel ?

Inschrijfformulier hiernaast te downloaden