Kies uw kerk

Bezinningsavond op weg naar Kerstmis

Datum: 19 december 2018 / Tijd: 19:00u / Plaats: Pastorie Sint-Odulphuskerk te Best

De advent is bij uitstek een periode om iets nieuws te beginnen. Dat kan natuurlijk op veel verschillende manieren. Wij bieden u in de pastorie van de Sint-Odulphuskerk drie avonden aan om u daarop te bezinnen. Wij gebruiken daarvoor het boekje: OP WEG NAAR KERSTMIS. Deze avonden zijn op maandag 3 december en dinsdag 11 december en woensdag 19 december 2018, telkens van 19.00 uur tot 20.30 uur in de pastorie aan de Hoofdstraat 35. Dit boekje is een uitgave van Berne-Heeswijk. Het verkrijgbaar op: info@berneboek.com of per telefoon: 0413-291394. Het ISBN nummer van het boekje is: 978-90-8972-284-3. Het kost € 5,95. Op de eerste avond zullen wij aandacht besteden aan de lezingen van  zondag 9 december de tweede zondag van de Advent. De drie avonden zullen wij spreken met elkaar over de thema’s bekering, verwachting en vervulling. Wij lezen samen teksten en zullen daarna over deze teksten in gesprek gaan. Het is altijd boeiend om in een gesprek over zinvol leven elkaar te bemoedigen. Vaak is het juist de beleving en levenservaring die ons op een verrassend spoor zet en bemoedigt. Daarom is het boeiend om naar anderen te luisteren tijdens deze gesprekken, maar vaak is het ook zo dat wat jij in zo’n groep zelf formuleert je leven op een bijzondere manier kan ordenen. Dat kan opnieuw betekenis geven aan je leven. De avonden zijn heel eenvoudig, zoals het kerstfeest in oorsprong ook allereenvoudigst was. In een arme stal ontdekken mensen, herders en koningen, definitief Heil van Godswege. Dat is wat in een goede sfeer ook nu nog tussen mensen ontdekt kan worden. U bent van harte welkom.

Dré Brouwers, pastor.