Kies uw kerk

Huisdierenzegen op vrijdag 4 oktober 2019 om 17.00 uur bij de kapel in de Vleut

Datum: 04 oktober 2019 / Tijd: 17:00u / Plaats: Mariakapel de Vleut Best

Huisdierenzegen

Wij hopen natuurlijk op goed weer, maar het gaat ook door als het regent. Alle grote en kleine kinderen mogen komen met hun grote en kleine huisdieren. Wij zullen een korte viering houden en dan alle dieren zegenen. Zo willen wij op Werelddierendag en op het feest van de H. Franciscus van Assisi wat dichter bij de natuur komen. Franciscus zong zijn vreugde uit over de schepping. Hij sprak met de dieren, al wat God geschapen heeft en al wat leeft had zijn aandacht en grote waardering.

Dat is wat wij ook willen. Dat de vreugde over de schepping als een zegen ervaren mag worden, steeds meer door iedereen.

Dré Brouwers, pastor.