Kies uw kerk

Naar Peerke Donders in Tilburg op 22 september 2019

Datum: 22 september 2019 / Tijd: 12:45u / Plaats: Koetshuis achter het Pastoraal Centrum, Nieuwstraat 17 in Oirschot.