Kies uw kerk

Vesper Lidwinakerk in Best 23 januari 2019 19:30u

Datum: 23 januari 2019 19:30
Plaats: Lidwinakerk in Best
Viering: Vesper
Bijzonderheden: Week van het gebed

 

'Recht voor ogen' is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om 'recht te zoeken' in het Bijbelboek

Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië

vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun

land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeelheid en exclusiviteit. Dit

terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en

solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid

De gezamelijke Christelijke kerken van De Beerzen, Best, Oirschot en Spoordonk

nodigen u van harte uit in de Vesperviering in de Lidwina kerk in Best op woensdag

23 januari 2019 om 19.30 uur om samen te vieren, bidden, zingen, leren en dienen.

We kunnen als geloofwaardige getuigen van Christus, er zijn voor de vele religieus

zoekende mensen van vandaag.

Voor meer informatie kan men terecht bij Jan Jansen (secretaris RvK) 0499- 572627)