Kies uw kerk

Dekenale Bezinningsdag

Datum: 24 maart 2022 / Tijd: 09:30u / Plaats: Prinsenhof in Best

De bezinningsdag is bedoeld voor alle leden van het Pastoraal Beraad, emeriti, leden van parochiebesturen en contact- en torengroepen in het Dekenaat Bladel Oirschot


 Het thema van deze bezinningsdag is:

Bijbelse en theologische beschouwingen over de zending van Jezus en zijn ecclesia  

Wim Weren, emeritus hoogleraar Bijbelwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg, is bereid gevonden om op deze bezinningsdag een paar inleidingen te houden. Dit heeft geleid tot het volgende programma:

  9.30 uur:       Welkom met koffie

10.00 uur:       Openingswoord door Leendert Spijkers

10.10 uur:       Inleiding door Wim Weren: Beelden van Jezus en van de geloofsgemeenschap in Johannes 13-17, met een open blik naar de kerk van nu

                        Advies: een bijbel meebrengen en Johannes 13-17 tevoren in zijn geheel aandachtig doorlezen.

10.55 uur:       Koffie

11.15 uur:       Vragen en opmerkingen naar aanleiding van de inleiding, en een plenair gesprek aan de hand van een paar stellingen

12.00 uur:       Viering van Woord- en Gebed in de Odulphuskerk.

12.45 uur        Lunch

14.00 uur        Inleiding foor Wim Weren: Sleutelbegrippen in het synodale proces: gemeenschap – participatie - zending. Enkele bijbelse en theologische perspectieven

14.45 uur        Workshops: in kleine subgroepen verzamelen we thema’s, problemen  en verhoopte oplossingen die in het kader van het synodaal proces aandacht verdienen. Daarbij richten we ons primair op ons eigen dekenaat en ons eigen bisdom. Met als vraag: Wat wil God van mij en van ons in deze tijd, op deze plaats, in deze situatie?

15.30 uur        Plenair: kort verslag per subgroep van de verzamelde thema’s, problemen en verhoopte oplossingen; koffie of thee, en evaluatie

16.00 uur        Sluiting

Gelieve uiterlijk 17 maart te laten weten of je JA of NEE kunt deelnemen aan deze dekenale bezinningsdag. Je kunt je reactie aan mij toesturen (tel. 06 51069913 of per e-mail: leendertspijkers@outlook.com)

 U mag ook een introducee meebrengen.

Deelname is gratis.