Kies uw kerk

Filmavond van het Bijbelverhaal Abraham

Datum: 08 april 2019 / Tijd: 20:00u / Plaats: Parochiecentrum H. Antoniuskerk te Best

Op 1 en 8 april 2019 wordt de film over het Bijbelverhaal van Abraham vertoond en toegelicht. Op 8 april wordt de film over Abraham vertoond.

Abraham 2

Abraham 2

Deze episode in de Abraham-cyclus begint met het verblijf van Abraham en zijn gevolg in Kanaän, op het moment dat vijandige vorsten de steden Sodom en Gomorra aanvallen en Lot en zijn gevolg gevangennemen. Lot wordt door Abraham en zijn bondgenoten bevrijd. Lot kiest er voor in Sodom te blijven wonen.
De moeilijk te aanvaarden onvruchtbaarheid van Sara en haar zucht naar een kind lopen als een rode draad door de hele film.
Sara vraagt Hagar om met Abraham te slapen en hem een kind te baren. Ismaël, God hoort, wordt uit hun gemeenschap geboren.
God sluit een verbond met Abraham. Hij belooft Abraham een rijk nageslacht en het land Kanaän. Om het verbond te bekrachtigen en te onderhouden moeten allen uit de stam en hun nakomelingen besneden worden. Het verbond wordt daarmee een blijvend verbond.

Vele jaren later krijgt Abraham hoog bezoek dat hem en Sara een kind belooft; over een jaar. Sara hoort de woorden in haar tent. Abraham is dan al honderd jaar! Ze lacht. De vreemdeling zegt dat hij Isaak moet heten, het kind dat de lach bracht.
God meldt aan Abraham zijn voornemen om Sodom en Gomorra te vernietigen als vergelding voor het bandeloze leven in die steden. Abraham pleit bij God om de rechtvaardigen te sparen en niet te laten lijden onder de verwoesting. Lot woont nog in Sodom en wordt door engelen gewaarschuwd. Deze worden door de Sodomieten belaagd en de stad uitgejaagd. De Sodomieten schonden het gastrecht. Lot vlucht met zijn dochters weg uit Sodom. Aan Lot wordt opgedragen: “Zie niet om!”? Helaas, de vrouw van Lot ziet wél om en wordt een zoutpilaar.


Isaak wordt geboren en groeit samen met Ismaël op. Maar als Ismaël Isaak uitlacht vraagt Sara om Hagar en Ismaël weg te sturen. Abraham stemt met tegenzin toe.

Dan volgt de climax. God beproeft Abraham. Hij vraagt hem hun enige kind, Isaak, te offeren op de berg Moria, door Jahwe voorbeschikt. Abraham aanvaardt de opdracht van God en gaat met lood in de schoenen, maar vastberaden om de opdracht te vervullen, op weg naar de berg Moria oostelijk van Jeruzalem. Sara wordt in onwetendheid achter gelaten.


Hoe loopt dit af? Deze binding van Isaak is het dramatische slot van de film.

Meld u aan voor deze prachtige film, met topacteurs als Elizabeth Hurley, Dennis Hopper en Diana Rigg, door het antwoordstrookje op de achterkant in te leveren of te mailen. Zie hieronder. Ook de thema-avond op 1 april wordt warm aanbevolen..

Wilt u de themabespreking en/of de film voorbereiden, lees dan de bijbelhoofdstukken Genesis 11-25 in bijvoorbeeld https://rkbijbel.nl/kbs/bijbel/willibrord1975/neovulgaat/genesis/12

Informatie

De avond gaat om 20:00 uur van start in het Parochiecentrum van de Antoniuskerk, Wilhelminaplein 159 en we sluiten de avond niet later dan 22:00 uur. Halverwege is een pauze.

Het Parochiecentrum is vanaf 19.30 open.

Parochiecentrum Antoniuskerk Best

Parochiecentrum Antoniuskerk Best

Klik op naast staande tekst en u kunt het inschrijfformulier inleveren bij het parochiecentrum.

Of mail naar : parochiesecretariaat.antbest@odulphusvanbrabant.nl

Abraham

20190401_uitnodiging_filmavond_abraham

Uitnodiging Abraham april 2019