Kies uw kerk
banner

75 Jaar Antoniusparochie - 65 jaar Antoniuskerk (deel 1)

Voor de geestelijke verzorging van het personeel moet eveneens worden gezorgd en op 24 februari 1939 benoemt de bisschop van ’s-Hertogenbosch kapelaan Duffhauss als rector van de Batamedewerkers. Duffhauss neemt zijn intrek in de pastorie van de St. Odulphuskerk. Hij heeft nog geen kerk, maar de Batadirectie stelt een gedeelte van de kantine beschikbaar om daar de H. Eucharistie te vieren.

Ondernemende rector

Duffhauss wil zijn rectoraat uitbouwen tot een hechte geloofsgemeenschap en beperkt zijn activiteiten niet tot het pastoraal werk in de fabriek. Integendeel, hij onderneemt initiatieven op het gebied van onderwijs, vorming, jeugdzorg en ontspanning.
Rector Duffhauss wordt in juni 1941 tot bouwpastoor benoemd. De directie van de BATA wenst de bouw van een eigen kerkgebouw in Batadorp met als  patroonheilige Antonius van Padua. Met het oog op de uitbreidingsplannen van woningbouw ten noorden van het kanaal, in het Wilhelminadorp, gaat Duffhauss’ voorkeur uit naar een locatie daar.

Pastoor Duffhaus

Pastoor Duffhaus

Noodkerk 1949

Noodkerk 1949

Ruim een half jaar na de oprichting van de parochie, verrijst tegen de in 1941 gebouwde St.-Jozefschool, het eerste gebouw in het Wilhelminadorp, een houten noodpastorie.  Totdat in 1947 de Batabrug over het kanaal gelegd wordt, is bouwpastoor Duffhauss genoodzaakt om vanuit het Wilhelminadorp elke dag met een bootje het kanaal over te steken om in Batadorp te komen.
In 1948 wordt er een houten noodkerk van 40 bij 12 meter gebouwd, die op 25 december 1948 in gebruik wordt genomen.

Nieuwe kerk

Januari 1949 wordt Ir. Geenen te Eindhoven aangetrokken als architect van de nieuw te bouwen kerk; aannemers- en bouwbedrijf H. van Heesewijk uit Best wordt de bouw van de kerk gegund. Haast is geboden, want bij de overdracht van de grond was bepaald, dat vijf jaar na de vrede, begonnen moet zijn met de bouw van de kerk.

De plechtige eerste steenlegging is op 19 juni datzelfde jaar. Vele parochianen steken de handen uit de mouwen en helpen daadwerkelijk mee aan de bouw. Ook is nog zichtbaar dat velen financieel hun steentje hebben bijgedragen. Op diverse “Schaapjesramen”? staat “PAR”? wat verwijst naar het feit dat ze een schenking zijn van de parochianen. Ook de BATA helpt de Schaapjesramen te bekostigen.

Op zaterdag 19 februari 1950 vindt de voorlopige inzegening plaats. De officiële inwijding van de kerk is op Palmzondag 2 april.

Kerk bijna gereed 1950

Kerk bijna gereed 1950

Nog niet af

Inwijding Palmzondag 1950

Inwijding Palmzondag 1950

Dit betekent echter niet, dat de kerk op dat moment ook “af”? was. Zo zijn b.v. de glas-in-lood ramen boven in het middenschip later aangebracht en is er ook nog geen orgel in de kerk. Dankzij o.a. het orgelfonds, de oud-papierinzameling, emmertjes-actie, paasei-actie, verkoop orgelkoeken, het organiseren van een wielerronde en een fancy-fair en de opbrengst van speciale collectes,  kan op 20 december 1959 het orgel ingespeeld worden.
Nadat de kerk gebouwd is, wordt begonnen aan de bouw van de pastorie en de aanleg van het kerkhof.
De parochianen zijn niet alleen actief met het inzamelen van geld, maar ook met het kerkelijk gebeuren. Zo is er b.v. elk jaar een sacramentsprocessie. Mede door de inspanning van pastoor Duffhauss wordt in oktober 1961, als een van de eersten in het bisdom, een parochieraad opgericht. Rond die tijd wordt de pastoor echter ziek. Op 6 februari 1963 overlijdt hij. Tijdens de indrukwekkende uitvaartdienst wordt duidelijk zichtbaar dat de parochie een voortreffelijk herder en een groot mens is verloren!

Publicatiedatum: 26 mei 2015