Kies uw kerk
banner

Even bijpraten no 10

En natuurlijk wil iedereen dat het coronavirus er niet was, dat er geen onschuldige mensen aan zouden bezwijken en dus geven we gehoor aan wat deskundigen ons voorhouden.

Tegelijkertijd ontstaan, ondanks alle ellende, ook mooie dingen in deze crisis die laten zien hoe sterk, slim en solidair we zijn en heeft het massaal thuiszitten ook zijn voordelen voor mens en natuur.
Door de pandemie worden we gedwongen tot bezinning; alles wat vanzelfsprekend was, blijkt dat toch ineens niet meer te zijn. Er ontstaan nieuwe inzichten en een nieuw zicht op ons bestaan.
Ook merken we dat er schonere lucht is ontstaan. Dat past weer mooi in deze week die door Paus Franciscus uitgeroepen is tot Laudato si’-week hetgeen betekent dat er deze week extra aandacht is voor de ons omringende natuur en daarmee voor duurzaamheid.

Donderdag vieren we Hemelvaartsdag, als onderdeel van de Paascyclus, de veertigste Paasdag. Hemelvaartsdag is geen afscheid, maar een feest van Jezus blijvende  aanwezigheid, maar dan als verheerlijkte Heer.

Eigenlijk mooi, hoe toen en ook nu, uit ellende soms ook een sprankje hoop kan groeien.

Jan van Lieverloo

Actie voedselbank gaat door

Vanaf het begin van de coronacrisis is het mogelijk om houdbare levensmiddelen in het kerkportaal neer te zetten voor de voedselbank. De eerste weken werden er veel spullen gebracht. Namens de minder draagkrachtigen die afhankelijk zijn van de voedselbank: hartelijk dank!

Helaas blijft onze aandacht en solidariteit hard nodig. Vanwege de crisis zal het aantal minder draagkrachtigen immers in aantal groeien. Nu al zien voedselbanken de hulpvraag toenemen. Daarom blijft de inzamelactie in onze kerken onverminderd van kracht. Als u iets kunt missen, of u bent boodschappen aan het doen en uw portemonnee staat het toe...denk dan a.u.b. aan degenen die het moeilijk hebben...

De spullen op de tafels worden dagelijks ingezameld; we zorgen er voor dat ze goed terecht komen.

 

Pastoraal team en kosters Sint-Odulphus van Brabant

Odulphus voor de kerk in Best

Odulphus voor de kerk in Best

Woord ter bemoediging van de bisschop

Elders op de website van de parochie vindt u het achtste ‘Woord ter bemoediging’ van onze bisschop Gerard de Korte: “Hemelvaart 2020 - Het thuiskomen van Jezus en corona" Ter lezing aanbevolen!

In afwachting van nieuwe richtlijnen

Het is nog even wachten op nieuwe richtlijnen rond openbare vieringen in onze kerken. De bisschoppen zijn nog in overleg. Wanneer zij met richtlijnen komen zult u dat in de pers wel kunnen lezen. De pastores van onze parochie zullen zich dan over deze nieuwe regels buigen en kijken hoe deze in onze geloofsgemeenschappen in praktijk te brengen zijn. We gaan dus nog even op de huidige voet door. Nog even geduld!

 

Meimaand - Mariamaand

Kerk-tv in de Meimaand

Op vier zondagochtenden in de meimaand kunt u via de lokale televisiezenders ‘Omroep Best’ in Best en ‘Eén TV’, in Oirschot, om 10.30 uur kijken naar een serie opnames bij de Mariakapellen in de parochie Sint-Odulphus van Brabant. Pastor Wilfred van Nunen gaat elke zondag in gesprek met een van de pastores van de parochie. Daarbij wordt ingegaan op de huidige coronacrisis, maar ook op de betekenis van het geloof en heel bijzonder van de Mariakapellen.
Er kan ook op een later tijdstip gekeken worden via de website van de parochie.

 

De voorbije twee zondagen is Best aan de beurt geweest: aalmoezenier Jan van Lieverloo in de Avondmaalkapel en de Mariakapel in De Vleut en pastor Dré Brouwers in de kapel van OLV van de Heikant en bij de Annakapel in Aarle. Deze uitzendingen zijn nog te zien via de website van de parochie. De verdere programmering: 

zondag 24 mei: gesprek met aalmoezenier Paul Versteegh in de Mariakapel van Westelbeers en Oostelbeers en
zondag 31 mei: gesprek met pastoor Leendert Spijkers bij de H. Eik en de Mariakapel in de Bernadettekerk.

 

Extra uitzendingen Kerk-TV

  • Afgelopen zondag is in Oirschot via de lokale omroep helaas de verkeerde uitzending uitgezonden. U kunt de uitzending van het gesprek met pastor Dré Brouwers alsnog volgen op Hemelvaartsdag om 10.30 uur via Eén TV.
  • Op zondag 24 mei, ná de uitzending over de Beerse Mariakapellen, start er om 11.45 uur een extra uitzending. Deze staat in het teken van het gebed, dat gelovigen wereldwijd bidden om het behoud van de aarde, ons gemeenschappelijk huis. De paus roept ons daartoe op, om klokslag 12.00 uur. Het is de afsluiting van de Laudato Si'-week. (zie blz. 3-4).
    U kunt kijken naar bijzondere beelden vanaf de toren van de Sint-Petrusbasiliek, waar pastor Wilfred van Nunen voor zal gaan in het gebed.
     

 

Vanuit de torens

Willibrorduskerk, Middelbeers

Kerk Middelbeers weer goed toegankelijk.

Toeval bestaat niet zeggen sommigen. Of dat nu waar is of niet, een feit is, dat het niet goed toegankelijk zijn van ons kerkgebouw precies samenviel met het hoogtepunt van de coronacrisis.
De Willibrordstraat lag overhoop, het plein voor de kerk evenzo. Alle stenen eruit, de bomen eruit. De riolering is vernieuwd, het hemelwater van de kerk en het parochiecentrum gaat nu niet meer het riool in. De toegang van het kerkplein is verbeterd en de eiken, die overlast gaven met eikels en kans op processierupsen, zijn vervangen door acacia’s.

Met de begrafenissen hebben we ons goed kunnen behelpen, omdat er maar 30 mensen aanwezig mochten zijn. We zijn nu op zondagochtend weer open voor een persoonlijk gebed en een kaarsje tussen 10:00 en 11:00 uur. En verder hopen we u allen straks, als het weer mag, via het vernieuwde plein In ons kerkgebouw te ontmoeten.

Aalmoezenier Paul Versteeg

Onze overledenen in de afgelopen tijd

Odulphuskerk, Best:

8 mei               Rieky Wiggers-Swartjes        (87)

10 mei             Cor van de Sande-van Aarle (91)

Gebed

(van Paus Franciscus)

O Maria,

U schittert onophoudelijk op onze weg
als een teken van verlossing en hoop.

We vertrouwen onszelf toe aan U.
Aan de voet van het kruis hebt U
gedeeld in Jezus’ lijden,
en bleef U standvastig in uw geloof.

U kent onze noden,
en we weten dat U erin zult voorzien,
zodat, zoals in Kana in Galilea,
vreugde en feest kunnen terugkeren
na deze tijd van beproeving.

Help ons, Moeder van de goddelijke Liefde,
om onze wil af te stemmen op de wil van de Vader
en om te doen wat Jezus ons zegt,
Hij die ons lijden op zich heeft genomen,
en onze lasten heeft gedragen
om ons, door het Kruis, te brengen,
tot de vreugde van de Verrijzenis.

Amen.

Maria in Odulphuskerk

Maria in Odulphuskerk

Ontmoetings Tridiuüm

Prinsenhof Best

Prinsenhof Best

Vanwege het corona-virus gaat dit jaar het Parochieel Ontmoetings Tridium in De Prinsenhof niet door. Deze drie dagen voor de zieken uit de parochie worden elk jaar georganiseerd door een werkgroep die bestaat uit mensen uit elke geloofsgemeenschap.
Elke dag begint met een viering waarin één van de pastores voorgaat en een koor zijn muzikale bijdrage levert. Na de maaltijd volgt er dan een ontspanningsprogramma. Het Triduüm wordt de derde dag afgesloten met een ziekenzegen en handoplegging door het voltallige pastorale team van de parochie.

De organisatie hoopt deze ontmoeting voor de zieken volgend jaar weer te kunnen realiseren.

Laudato si’-Week: 16 tot 24 mei 2020

Paus Franciscus heeft katholieke gemeenschappen overal ter wereld uitgenodigd om van 16 tot 24 mei 2020 Laudato si’-week te vieren. Dit vanwege de vijfde verjaardag van de encycliek Laudato si’ - over de zorg voor de schepping als ons gemeenschappelijk huis. Hij stelt in zijn boodschap de indringende vraag welke wereld we willen nalaten aan hen die na ons komen, aan onze kinderen die nu opgroeien. Dat is de vraag die veel katholieken in mei ter harte zullen nemen. De boodschap van paus Franciscus is te zien via YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=Ji1YpDcHncY

Alles is verbonden

De visie van onderlinge verbondenheid van Laudato si’ is juist nu bijzonder actueel. Een mondiale crisis raakt ons allemaal en kan alleen het hoofd worden geboden door samen te werken. Het thema van de Laudato si’-week is dan ook ‘Alles is verbonden’.
De Laudato si’-week is een gelegenheid om ons gezamenlijk te bezinnen op wat deze periode van ons vraagt en stappen te zetten om een bijdrage te leveren aan een wereld die toekomst heeft.
Als parochie geven we hieraan aandacht door de teken-activiteit voor kinderen (zie elders in deze nieuwsbrief) en de opvang van regenwater bij kerken (zie Even Bijpraten nr. 9)

Samen in gebed voor de gehele wereld

De ‘week’ is in feite een periode van negen dagen, een noveen. Als afsluiting van deze noveen op zondagmiddag 24 mei, om precies 12.00 u. lokale tijd, zullen katholieken overal ter wereld in verbondenheid met elkaar, met de schepping en met de meest kwetsbaren hetzelfde gebed uitspreken. U bent van harte uitgenodigd om mee te bidden!

Gemeenschappelijk gebed bij het vijfjarig jubileum van Ladato si'

Liefdevolle God,

Schepper van hemel en aarde en alles wat is,
U heeft ons gemaakt naar uw evenbeeld
en ons de opdracht gegeven zorg te dragen voor uw schepping,
ons gemeenschappelijk huis.

U heeft ons gezegend door ons zon,
water en land in overvloed te geven,
zodat allen gevoed kunnen worden.
Open onze geest en raak ons hart,
dat wij zorg mogen dragen voor de gave van uw schepping.

Help ons dat wij ons bewust worden dat ons gemeenschappelijk huis
niet alleen óns toebehoort, maar alle toekomstige generaties,
en dat het onze verantwoordelijkheid is haar te behoeden.
Mogen wij elk mens helpen
om genoeg eten en middelen te vinden om te leven.

Wees aanwezig bij hen die in nood verkeren
in deze moeilijke tijd, vooral de armsten
en hen die het grootste risico lopen
om achtergelaten en vergeten te worden.

Vorm onze gevoelens van angst,
zorg en eenzaamheid om tot hoop,
zodat wij diep van binnen een waarachtige ommekeer ervaren.
Sta ons bij wanneer wij wegen zoeken
om anderen op creatieve manieren nabij te zijn,
wanneer wij hen bijstaan bij de gevolgen van deze mondiale pandemie.

Geef ons de moed om open te staan
voor de veranderingen die nodig zijn
op weg naar een wereld die ruimte tot leven biedt aan allen.
Mogen wij sterker dan ooit beseffen
dat wij met alles en allen verbonden zijn,
mogen wij ons laten raken en in beweging komen
door de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen.

We bidden dit door Christus, onze Heer. Amen.

Anna Mrowka

Anna Mrowka

In het kader van de Laudato si’-week vroegen we aan kinderen om een tekening te maken met als thema: “de wereld zoals door God bedoeld.”? Bijgaand schilderijtje laat ons die wereld zien door de ogen van de vijfjarige Anna Mrowka uit Oirschot. Mens en dier, aarde en bomen, vlinders en vogels in een kleurrijke harmonie...

En God zag, dat het goed was...

Door hier te klikken ziet u de originele versie van de brief.

Publicatiedatum: 18 mei 2020