Kies uw kerk
banner

Even bijpraten no 11

Weekendvieringen vanaf juni


De maatregelen zijn vastgelegd in een protocol wat u zowel op de website van de parochie (www.odulphusvanbrabant.nl) als bij de entree van de kerk kunt vinden.

In de maand juni zijn er maximaal 30 kerkbezoekers per viering toegestaan. Vanaf 1 juli zijn er dat, als alles goed gaat, 100. In de Antoniuskerk in Best wordt op zaterdagavond tijdelijk een extra viering aangeboden. Mensen die graag op zaterdagavond naar de kerk gaan, hebben daarmee in juni meer ruimte dan de 30 plaatsen in de Odulphuskerk. In Oirschot zal de zaterdagavondviering in de kapel van St. Joris tijdelijk verplaatst worden naar de St. Petrusbasiliek.

 

Overzicht weekendvieringen
 

H. Antoniuskerk, Best: zaterdagavond 18.00 uur en zondagochtend  11.00 uur                                         
St. Odulphuskerk, Best: zaterdagavond 17.00 uur en zondagochtend   9.30  uur  
St. Petrusbasiliek, Oirschot zaterdagavond 18.30 uur en zondagochtend 10.30 uur  
St. Willibrorduskerk, Middelbeers zaterdagavond 19.00 uur en zondagochtend 10.00 uur  

 

Toegangskaarten bestellen

U kunt alleen aan een viering deelnemen, als u daarvoor een gratis toegangsbewijs hebt aangevraagd. Dat kan op twee manieren. Via de website of telefonisch.

 

Manier 1: Rechtstreeks bestellen via de website.

Klik op de bestel-link die u vindt op de parochiewebsite. Kies het gewenst aantal toegangskaarten voor gewenste viering (datum/tijdstip). Indien er geen kaarten meer beschikbaar zijn, wordt dit direct aangegeven. Vul de gevraagde gegevens in (naam/e-mailadres). Accepteer algemene voorwaarden van Eventix (aanvinken) en plaats de bestelling. U ontvangt per direct een e -mail met de toegangskaart(en).

Bij de ingang van de kerk worden de toegangskaarten (geprint of via mobiele telefoon) gescand ter controle.

 

Manier 2: Telefonisch via vrijwilligers van de parochie

Op maandagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur en op donderdagmiddag tussen 13.00-16.00 uur kunt u bellen naar telefoonnummer 0499 - 571 250. Op maandag 2e Pinksterdag kan dit niet; wel op dinsdagmorgen 2 juni.

Geef aan welke viering in welke kerk u wilt bijwonen.

Het parochiecentrum bestelt direct de benodigde toegangskaarten.

De toegangskaarten worden naar uw keuze gemaild naar uw eigen e-mailadres of naar het parochiecentrum. In dit geval ligt uw toegangsbewijs voor de viering vóór aanvang klaar bij de ingang van de kerk.

Bij de ingang van de kerk worden de toegangskaarten gescand ter controle.

 

Gebedsintenties

Intenties kunt u opgeven via e-mail of telefonisch bij het parochiesecretariaat van uw eigen kerk, zoals u dat gewend bent. Houd er wel rekening mee dat het aantal plaatsen in de kerk beperkt is. Als u ervan verzekerd wilt zijn dat u voor uw gebedsintentie ook echt naar de kerk kunt, dan is het verstandig om éérst de toegangskaart(en) te bestellen en daarna de intentie op te geven.

Net als voor u voelt het ook voor ons onwennig om op een dergelijke manier het kerkbezoek te organiseren. Het is echter de enige manier om te kunnen voldoen aan de richtlijnen in het belang van de volksgezondheid. Want dat staat natuurlijk voorop. Wij heten u van harte welkom terug in onze kerken en wensen u veel gezondheid en inspiratie toe!

 

Pastoraal team parochie Sint-Odulphus van Brabant

Meimaand - Mariamaand

Maria

Maria


Kerk-tv in de Meimaand

Op vier zondagochtenden in de meimaand kunt u via de lokale televisiezenders ‘Omroep Best’ in Best en ‘Eén TV’, in Oirschot, om 10.30 uur kijken naar een serie opnames bij de Mariakapellen in de parochie Sint-Odulphus van Brabant. Pastor Wilfred van Nunen gaat elke zondag in gesprek met een van de pastores van de parochie. Daarbij wordt ingegaan op de huidige coronacrisis, maar ook op de betekenis van het geloof en heel bijzonder van de Mariakapellen.
Er kan ook op een later tijdstip gekeken worden via de website van de parochie.

De eerste twee zondagen waren beelden te zien uit Best met aalmoezenier Jan van Lieverloo en pastor Dré Brouwers. Afgelopen zondag zagen we beelden uit Westelbeers en Oostelbeers, waar aalmoezenier Paul Versteegh de gastheer was. Deze uitzendingen zijn nog te zien via de website van de parochie. De laatste aflevering is op zondag 31 mei, wanneer pastoor Leendert Spijkers zal vertellen over de kapel van de H. Eik en de Mariakapel in de Bernadettekerk.

Via Kerk-TV is ook nog de uitzending te zien in het teken van het gebed ter afsluiting van de Laudato Si'-week, met beelden vanaf de toren van de Sint-Petrusbasiliek, waar pastor Wilfred van Nunen voorging in het gebed. 

Vanuit de torens


Sint-Odulphuskerk

Voor de geloofsgemeenschap van Sint-Odulphuskerk verschijnt er elke vrijdag een weekoverzicht met daarin de vieringen met misintenties, korte berichten, mededelingen, een tekst ter overweging en het Pastoraal Woord-van-de-week.
Het weekoverzicht is vanaf vrijdag op papier beschikbaar in de kerk, de Mariakapel in De Vleut, de kapel in De Heikant en op het Parochiecentrum. Ook is het weekoverzicht te bekijken en te downloaden op onze website:

www.odulphusvanbrabant.nl/sint-odulphus/agenda/weekoverzicht-sint-odulphuskerk/

Op de website van de parochie, onder de toren van Sint-Odulphus, is dagelijks een nieuw Bijbelcitaat te lezen en wekelijks (vanaf donderdag) een actuele gedachte of gebed.
www.odulphusvanbrabant.nl/sint-odulphus/vieringen/dagelijks-bijbelcitaat-en-gebed/

www.odulphusvanbrabant.nl/sint-odulphus/vieringen/bezinning-gebed/

Transept Sint Odulphus

Transept Sint Odulphus


Sint-Odulphuskerk

Tijdens de jaarlijkse genootschapsdag van Stichting Behoud Odulphuskerk (SBO) op 25 augustus 2019 ontving pastor Brouwers, uit handen van SBO-voorzitter Kees Scheepens een cheque ter waarde van ? 12.500 om te besteden aan voorzetramen voor het westtransept van de kerk. De ruim 180 donateurs van SBO hebben dit mogelijk gemaakt. 

Onlangs is gestart met deze werkzaamheden en staat een deel van de kerk nu in de steigers. Gelijktijdig met het plaatsen van de voorzetramen worden ook andere noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

De SBO werd in 1988 opgericht. Hoofddoel van de SBO is het inzamelen van geld voor de restauratie en het behoud van de Sint-Odulphuskerk in Best. De stichting heeft een trouwe vriendenkring die met een minimale donatie van ? 25 per jaar zorgt voor financiële ruimte. 

Ook lid worden van de SBO? Haal een inschrijfformulier op het parochiecentrum in Best of vraag er een aan op de website www.sbodulphus.nl.

Sint Petrus Basiliek

Sint Petrus Basiliek

Basiliek van Sint Petrus

In deze coronatijd, waarin de stilte heerst in de kerk, was er nu gelegenheid voor het doen van werkzaamheden. Gedurende deze maanden is er in de basiliek schoongemaakt, met name in de voormalige doopkapel, waar Frans Mateijsen, Annie Bressers en Hannie Weststrate deze ruimte extra glans hebben gegeven. In één van de vitrines is het Mariabeeld van de Heilige Eik vervangen. Wijlen Herman Onland heeft pastoor Spijkers het Mariabeeldje geschonken, dat in zijn huis altijd een prominente plek had. Het was Hermans wens geweest dat het na zijn overlijden een plaatsje in de kerk mocht hebben. Mooi opgeknapt staat het beeldje nu in de meest rechtse vitrinekast.

Een grote verandering is er te zien bij het Maria-altaar. Het glas rondom het mooie authentieke beeldje is verwijderd, waardoor Maria veel duidelijker te bewonderen is. Sjef Vingerhoets en zijn medewerker hebben dit deskundig gerealiseerd.

Ook in de tentoonstellingsruimte boven, achter het orgel, is er wat veranderd. Daar staat een door Leo van de Laar vervaardigde prachtige warmrode kast, met daarin een pop aangekleed met het pak van een ‘suisse’, een ordebewaker van de Rooms Katholieke Kerk.
(foto’s: Diny en Leo van de Laar)

Onze overledenen in de afgelopen tijd

Sint-Odulphuskerk, Best

12 mei             Jo Leijden  (91)

Sint-Willibrorduskerk, De Beerzen

20 mei             Riet van den Heuvel - Deenen (79)

Sint-Petrusbasiliek, Oirschot

10 mei             zr. Jean Baptiste (Eimberta) van Esch (90) (overleden te Panningen)

Woord ter bemoediging van de bisschop

Bisschop De Korte

Bisschop De Korte


Op de website van de parochie en die van het bisdom vindt u het ‘Woord ter bemoediging nr. 9’ van onze bisschop Gerard de Korte. Hij besluit zijn boodschap ‘Feest van de herschepping - Pinksteren 2020’ met de woorden:

“Op weg naar het Pinksterfeest bidden wij om de komst van Gods scheppende en herscheppende Geest. Zowel kerkelijk als maatschappelijk staan wij voor grote uitdagingen. De Geest wil christenen inspireren om de verantwoordelijkheid van hun doopsel serieus te nemen en te bouwen aan missionaire parochies rondom Christus. Tevens staan wij voor de uitdaging om een bijdrage te leveren aan een maatschappelijke herschepping. Opdat recht wordt gedaan aan de waardigheid van alle mensen als schepselen van God en de aarde, die ons draagt en voedt, wordt beschermd. God is de eigenaar van deze aarde. Wij zijn niets meer dan rentmeesters en hoveniers.

Vanuit deze overtuiging wens ik u een Zalig Pinksterfeest.”?

Ter lezing aanbevolen!

En toch zal het Pinksteren worden…


EEN BRIEF VAN BETROKKEN PAROCHIANEN

Oirschot, 16 mei 2020

Een groet aan ieder die dit leest…
Het is al bijna Hemelvaart en toch wanen we ons wat ons geestelijk leven betreft, nog steeds in de periode van vasten en onthouden. Het gemis van de Goede Week- en Pasenvieringen is op veel momenten nog voelbaar. Ook missen we de normale zondagse kerkgang. De ontmoeting met mensen, het samen bidden, zingen en luisteren naar de lezingen en preek, gaven ons meestal inspiratie voor ons doen en laten voor de week erna.

En toch, ondanks alle gemis zal het Pinksteren worden; het feest van de Geest van Vuur en Liefde. Ondanks - en misschien wel dankzij - zien we vonken van het pinkstervuur die vooruitgezonden worden en die ons nu al raken.

We mogen het allemaal ervaren in het vele goede wat we zien gebeuren onder ons allen. We mogen het ook zien gebeuren in de initiatieven die uitgaan van onze parochie. We mogen het lezen in de Nieuwsbrief en de teksten die wekelijks in de kerken voor ons worden klaargelegd. Dat maakt ons dankbaar en hoopvol: zoveel mensen die hun best doen om ons van het nodige ‘geestelijk voedsel’ te voorzien.

Dank aan allen die zichtbaar en ook onzichtbaar werken voor ons allen en de hele parochie-gemeenschap. Dat wij over hopelijk niet al te lange tijd weer samen kunnen vieren, bidden en zingen. Met hart en ziel zullen we zingen: “De vreugde voert ons naar dit huis.”? En juist die vreugde zullen we dan ervaren als nooit tevoren!

Gebed  

 

 

Corona, wij weten sinds kort pas
dat jij een gevaarlijk monstervirus was.
Jij met je mooie, onschuldige naam,
door jou zitten we achter het raam.
Quarantaine oftewel huisarrest,
door jouw besmettelijke pest.
Eén ding maak jij wel waar:
we hebben weer zorg voor elkaar:
’t is te merken aan de telefoontjes,
dat was niet zomaar gewoontjes.
We leven nu allemaal wat bedrukt,
nu er uit ons midden wordt weggerukt.
We voelen ons zo nietig, zo klein,
daar wij er niet tegen opgewassen zijn.
We voelen het meer als een nederlaag;
hoe lang het duurt blijft nog de vraag.
In hoge nood worden de handen gevouwen
en bidden we tot God in vertrouwen
en bij onze eigen Moeder bij de Heilige Eik
branden wij een kaarsje gelijk.
Als zij ons gebed wil verhoren
is onze strijd nog niet verloren.
Wij vragen hulp voor verplegend personeel:
zij staan dag en nacht hun verantwoordelijk deel.
Geef hen de kracht om door te gaan,
in het besef dat ze er niet alleen voor staan.
Sta hen bij, die moeilijke beslissingen moeten nemen,
laat hen de juiste keuze claimen.
Moeder Maria, wij verkeren in grote nood.
Zo waar, dat het soms gaat over leven en dood.
God blijf ons nabij; reik ons uw helpende hand,
ook als dit virus in ons brandt.
U, die gezegd heeft: Ik zal er zijn;
O God, wat zijn wij, mensen, klein.
Laten we ieders geloofsbelevenis in het midden,
wat zeker is: nood leert bidden. Amen.

Drieka Oppers

Klik hier  voor de orginele versie van de nieuwsbrief

Publicatiedatum: 27 mei 2020