Kies uw kerk
banner

Werelddag van de armen

Voedselbank

Voedselbank

Met de voedselbank is afgesproken dat de kerken aan hun parochianen vragen één product mee naar de kerk te brengen in dat weekend. Een product wat gemakkelijk houdbaar is en dus gedurende langere tijd aan de afnemers van de voedselbank kan worden overhandigd. Daarbij is de keuze gemaakt voor: koffie, houdbare melk, blikgroeten, pastasaus en zonnebloemolie.
Ook zal een vertegenwoordiger van de voedselbank meer vertellen over hun goede werk tijdens de vieringen in de kerken van Sint-Odulphus van Brabant en dus ook in de H. Antoniuskerk en de Sint-Odulphuskerk.

Gaat u positief in op het verzoek van de Paus en brengt u één bovengenoemd artikel mee naar de kerk?

Mede namens de voedselbank op voorhand bedankt.

Psalm 34

        Ik riep, en de Heer gaf mij gehoor

 1. Op naam van David. Hij veinsde krankzinnigheid tegenover Abimelek. Die joeg hem weg en David vertrok.
 2. De heer wil ik altijd prijzen, ik zing steeds een loflied op Hem.
 3. Ik juich om de heer, laat de armen er verheugd naar luisteren
 4. Prijs de heer tezamen met mij, laat ons zijn naam verheerlijken.
 5. Toen ik de heer zocht, gaf Hij antwoord, van al mijn angsten heeft Hij mij verlost.
 6. Wie naar Hem opzien stralen van geluk, geen blos van schaamte kleurt hun gelaat.
 7. Deze arme mens riep, en de heer gaf gehoor, Hij heeft mij bevrijd uit al mijn noden.
 8. De engel van de heer zet wachtposten uit rond degenen die hem vrezen: zo brengt Hij redding.
 9. Proef en geniet: hoe zoet is de heer; gelukkig is de mens die bij Hem gaat schuilen.
 10. Jullie, zijn heiligen, heb ontzag voor de heer, want degenen die Hem vrezen, komen niets tekort.
 11. Overmoedige welpen lijden gebrek en honger, maar wie de heer zoeken ontbreekt het aan niets.
 12. Kom, kinderen, luister naar mij: in ontzag voor de heer zal ik jullie onderwijzen.
 13. Is er iemand die het leven bemint en gelukkige dagen wil genieten?
 14. Houd je tong dan weg van het kwaad, houd je lippen weg van de leugen.
 15. Keer je af van het kwaad en doe het goede, zoek vrede, jaag die na.
 16. Het oog van de heer is gericht op de rechtvaardige, het oor van de heer naar hun hulpgeroep.
 17. Maar het gelaat van de heer keert zich tegen de bozen, Hij vaagt hun gedachtenis weg van de aarde. 
 18. Als mensen roepen, geeft de heer gehoor, Hij verlost hen uit al hun noden. 
 19. Als je hart gebroken is, is de heer nabij, Hij bevrijdt wie zich vernederd voelt. 
 20. Hoe groot de rampspoed van de rechtvaardige ook is, de heer verlost hem telkens opnieuw. 
 21. Hij waakt over heel zijn beendergestel;  geen enkel lid zal breken. 
 22. De boosheid zelf brengt de boosdoener de dood; wie de rechtvaardige afwijst betaalt met spijt. 
 23. Maar de heer houdt zijn dienaren in leven; wie bij Hem schuilt kent geen spijt. 

Publicatiedatum: 13 november 2018