Kies uw kerk

Bezoek van de communicanten aan de Mariakapel te Westelbeers

Datum: 06 april 2023 / Tijd: 16:00u / Plaats: Sint-Willibrorduskerk te Middelbeers