Kies uw kerk

Bericht van onze aalmoezenier Paul Versteegh

Datum: 04 april 2020 / Tijd: 23:58u / Plaats: Parochiecentrum te Middelbeers


Beste Beerse medeparochianen van Sint Odulphus van Brabant.

Het is natuurlijk heel erg wat de mensheid is overkomen. Zo’n pandemie!
Je kunt niemand ergens de schuld van geven en een oplossing is er nog niet en kan nog wel even op zich laten wachten.
Het vrij zijn van school is voor de kinderen misschien even leuk, maar ze zullen het toch zo direct wel fijner vinden als alles weer gewoon wordt. En dat geldt eigenlijk voor iedereen. Nu even geen file, maar constant thuis werken geeft straks misschien ook problemen.
Veel mensen onder ons zijn slachtoffer: slachtoffer van angst, slachtoffer door ziekte, slachtoffer als betrokkene of nabestaande, financieel slachtoffer of bedroefd omdat er van alles niet door kan/mag gaan.

Voor ons als kerkgemeenschap betekent het dat we geen vastenactieviering kunnen doen, geen Palmzondag, geen goede weekvieringen zoals Witte Donderdag, Goede Vrijdag en natuurlijk het belangrijkste feest van het kerkelijk jaar: geen Pasen. Nu blijkt dat er ook geen Pinksteren gevierd mag worden en voor onze communicanten, dat de datum van hun Eerste Heilige Communie wordt uitgesteld.

Wat betreft uitvaarten gelden er ook regels, maar die worden elke keer aangepast. Natuurlijk is zoiets eenmalig en kun je het niet opschuiven. Als er een uitvaart is, bespreken we met de familie wat we kunnen en mogen doen naar de regels van dat moment, maar als het weer kan zullen we een herdenkingsdienst houden, waarin we alsnog het respect betonen aan de overledene en iedereen de kans geven op gepaste wijze hem of haar te herdenken.

Misintenties die zijn of worden opgegeven worden ook gelezen.
Afgelopen 22 maart heb ik in de kerk, volgens voorschrift, met een beperkte groep, namelijk onze contact- en pastoraatsgroep en onze vertegenwoordiger van het parochiebestuur, de H. Mis opgedragen voor al onze mensen en daarin de intenties van 15, 22 en 29 maart ingesloten. Daar zaten jaargetijden en verjaardagen bij en die kunnen dus niet naar veel later worden doorgeschoven. Ik zal Witte Donderdag (instelling van het priesterschap) en met Pasen ook een viering houden, alleen dan met 2 of 3 mensen, want meer is niet meer toegestaan. De intentie blijft echter hetzelfde: bidden voor onze gemeenschap en de opgegeven intenties.
Juist nu in onze tijd is een plek van gebed noodzakelijk. De kapellen in Westelbeers en Oostelbeers zijn gewoon open. Op dit moment ligt het hele kerkplein open en kunnen we dus in onze Willibrorduskerk niet zoveel doen.

Waar onze aandacht en ons gebed vooral ook naar toe moet gaan is naar de ouderen in de aanleunwoningen van de Vestakker: geen bezoek, niet naar de zaal, vaak niet bij machte om om te gaan met skype e.d. Ik heb bij ieder van hen een briefje af laten geven, dat ze mij elke donderdag tussen 9.30 u en 11.30 u op het parochiecentrum mogen bellen. Ik zal voor hen doen wat ik kan, maar ik ben natuurlijk ook beperkt. Als u een van hen kent, geef dit dan nog even door, want misschien heeft hij/zij niets vernomen. Bijzonder gaat ons gebed ook uit naar degenen die nu hun oudere dierbare niet kunnen bezoeken. Juist in deze tijd is bidden nodig en laten we vooral niet vergeten, dat de kerk bestaat uit de mensen en niet uit de gebouwen. De gebouwen kunnen dicht zijn, de kerk niet.

Via de website proberen we u op de hoogte te houden van de stand van zaken.


Paul MJ. Versteegh, aalmoezenier.