Kies uw kerk

Maatregelen m.b.t. het Coronavirus

Datum: 04 april 2020 / Tijd: 23:57u / Plaats: Parochiecentrum te MiddelbeersIn verband met de maatregelen rondom het Coronavirus:

          ... is het parochiesecretariaat in Middelbeers gesloten t/m 31 mei a.s.

          ... worden er t/m 31 mei in de St. Willibrorduskerk geen openbare vieringen gehouden.

Parochiesecretariaat:
          Het parochiesecretariaat is te bereiken via 06-39369784 of via de 
          e-mail: parochiesecretariaat.beerzen@odulphusvanbrabant.nl.

Vieringen:

Afgelopen vrijdag hebben de Nederlandse bisschoppen besloten dat de kerkgebouwen als plaatsen van samenkomst geen verspreidingsplekken van het coronavirus mogen worden.
Als er een uitvaart of doopplechtigheid is, kan dat wel, maar alleen in beperkte mate, dus alleen directe familie en vrienden.
De intenties die de weekenden van 15, 22 en 29 maart waren opgegeven, zijn op 22 maart in een “stille mis”, een mis met een paar medewerkers, door de aalmoezenier gelezen. Dit omdat een aantal intenties tijd-gerelateerd zijn (bijvoorbeeld i.v.m. een verjaardag of sterfdatum). Verder worden al deze intenties nogmaals gelezen in het weekend van 11 en 12 april, tenzij u aangeeft aan een andere datum de voorkeur te geven. Dit kunt u dan aangeven via de mail of telefonisch.

Op zaterdagavond 4 april zou er een speciale themaviering zijn rond de Vastenactie. We bekijken nog, hoe we invulling aan de Vastenactie kunnen geven. 

Bijeenkomsten en repetities:
Alle geplande bijeenkomsten en repetities komen t/m 31 mei te vervallen.


Misintenties: Let op: voor weergave in Huis-aan-Huis uiterlijk 14 dagen van te voren opgeven.
Intenties opgeven/wijzigen: Telefoon: 06-39369784. Betalen per bank of contant
Kosten misintentie: Є 10,-. A.u.b. als betalingskenmerk vermelden: missen en uw telefoonnummer.
ALLE betalingen:
t.n.v. H.Willibrordus Middelbeers: NL94 RABO 0133 8919 25

Iedereen veel sterkte met de heersende pandemie. We hopen u allen weer over 3 weken op de normale wijze in de kerk te kunnen begroeten.

Mocht een en ander niet doorgaan of wijzigen, dan zullen wij dit publiceren in Huis aan Huis.