Kies uw kerk
banner

MOV-groep zoekt vrijwilligers

MOV-groep van onze geloofsgemeenschap


Om gezondheidsredenen hebben de leden van onze MOV-groep helaas allemaal moeten besluiten om te stoppen met hun werkzaamheden. 

MOV staat voor Missie, Ontwikkeling en Vredesvraagstukken. De MOV-groep coördineert de contacten met onze oud-dorpsgenoten die hun levenswerk hebben gevonden in, zoals het in de vorige eeuw heette, helpen in de missie oftewel de ontwikkelingsgebieden.

Enkele maanden geleden zijn helaas twee van hen overleden, hierover leest u elders in deze nieuwsbrief. Op dit moment is alleen frater Kees Hems vanuit onze geloofsgemeenschap nog werkzaam in Nairobi, Kenia. 
Wij willen als geloofsgemeenschap hem graag blijven steunen bij zijn werk en daarom wordt er nu gekeken of dit gesteund kan worden vanuit één werkgroep voor onze gehele parochie. Dat is dan niet alleen voor frater Kees Hems, maar ook voor de (oud) dorpsgenoten uit Oirschot en Best die werkzaam zijn in ontwikkelingsgebieden. 

Onze MOV-groep heeft al verschillende jaren samengewerkt met de groep Samen Op Weg (SOW) uit Oirschot voor wat betreft de jaarlijkse Vastenaktie. De opbrengst van de Vastenaktie is bestemd voor project in ontwikkelingsgebieden en daar hebben onze missionarissen al vaker gebruik van mogen maken.
Als wij als geloofsgemeenschap uit de Beerzen kunnen voldoen aan de voorwaarden die de Stichting Goede Doelen Week de Beerzen stelt, mogen wij met ingang van 2023 met de Vastenaktie deelnemen. Een van de voorwaarden is dat wij voor 1 januari de namen van 10 mensen doorgeven die op dit moment nog niet als collectant bij de Goede Doel Week in hun bestand staan. Aan de andere voorwaarden kunnen wij al voldoen.
De ervaring van 2021 is dat de collectant tussen de 15 en 20 adressen krijgt waar de envelop bezorgd en later ook weer opgehaald dient te worden.

Uw opgave nu is niet bindend, omdat niemand nu al definitief kan zeggen dat hij/zij in 2023 ook daadwerkelijk kan helpen.
DAAROM: WIE WIL ONS HELPEN ALS COLLECTANT IN HET VOORJAAR VAN 2023?

Meldt u aan via contactgroep.beerzen@odulphusvanbrabant.nl of tijdens de openingstijden van het parochiesecretariaat op donderdag van 9 tot 11 uur, telefoon 013-5141216.

Publicatiedatum: 15 november 2021