Kies uw kerk
banner

OPNIEUW AANMELDEN VOOR EEN VIERING!!

WE MOETEN ONS WEER AANMELDEN VOOR EEN VIERING IN DE KERK


Als gevolg van de aangescherpte Coronamaatregelen hebben de bisschoppen besloten dat er maximaal 50 personen een viering in de kerk mogen bezoeken. De maatregelen en richtlijnen van de bisschoppen kunt U hieronder lezen.

Dat betekent dat we ons ook weer moeten AANMELDEN om een viering bij te wonen.
U kunt U aanmelden via de mail: parochiesecretariaat.beerzen@odulphusvanbrabant.nl of telefonisch: 06-39369784
Vermeld duidelijk: om welke dienst het gaat, uw naam en het aantal personen en uw telefoonnummer,  zodat we U kunnen informeren als er nog zaken wijzigen.

Deze aanmeldingsplicht geldt niet alleen voor de kerstdagen, maar ook voor de vieringen daarna, tot zolang als nodig is.
Ook alle bestaande maatregelen blijven van kracht (zie hieronder)


BERICHT VAN DE BISSCHOPPEN:

Reserveren en zang

Parochies wordt verzocht weer te werken met een reserveringssysteem en alle bestaande maatregelen blijven van kracht. Dat geldt voor de anderhalve meterregel, de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen en de basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Wat betreft het zingen gaan de bisschoppen terug naar de eerdere maatregel van voorzang door één cantor of maximaal vier zangers.

Uitvaarten en andere kerkelijke bijeenkomsten

Uitvaarten mogen – met verwijzing naar de uitzondering die door de overheid wordt toegestaan – vanaf 19 december door maximaal honderd personen worden bijgewoond. Voor alle andere vieringen geldt het genoemde aantal van maximaal vijftig aanwezigen. Zie voor uitzonderingen: Uitvaarten en corona | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 


Voor alle andere kerkelijke bijeenkomsten dan vieringen geldt dat deze zoveel mogelijk digitaal plaats moeten vinden. Gezien de maximum groepsgrootte die geldt voor buitenbijeenkomsten kunnen er geen openluchtvieringen, herderstochten enzovoort plaatsvinden. Wanneer de kerken worden opengesteld voor de aanbidding van het heilig Sacrament of voor een bezoek aan de kerststal vanwege persoonlijke devotie, dan gelden alle basisregels op het gebied van afstand houden, mondkapje, hygiëne en gezondheid.

Vier Kerstmis!

De oproep om Kerstmis thuis mee te vieren wordt door de huidige omstandigheden nog belangrijker. Er kunnen minder mensen terecht bij de kerstvieringen dan eerder werd gehoopt. Voor iedereen die geen plek meer kan reserveren: vier thuis mee. Veel parochies verzorgen een livestream. Ook op NPO2 worden ook kerstvieringen uitgezonden. Ga om thuis Kerstmis mee te kunnen vieren naar www.VierKerstmis.nl met meer informatie, tips en een persoonlijke bemoediging van de bisschoppen. Doe mee, Vier Kerstmis!

Publicatiedatum: 02 januari 2022