Kies uw kerk

Open repetitie Bach in de Sint- Petrusbasiliek

Datum: 09 maart 2020 / Tijd: 19:45u / Plaats: Sint Petrus-Basiliek in Oirschot

Op maandag 9 maart  a.s. is er in de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot gelegenheid om een repetitie bij te wonen van Kempenkoor waarbij de koorwerken uit de Matthäus Passion gerepeteerd worden onder leiding van dirigent Cees Wouters. De begeleiding is in de vakkundige handen van Ad Broeksteeg.

Deze open repetitie is vrij toegankelijk voor iedere belangstellende.

De entree is gratis. De kerkdeuren zijn de hele avond open. Men kan ook een deel van de repetitie meemaken.
Kempenkoor bereidt zich weer voor op de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion in de basiliek. Dit jaar is deze op woensdag 8 april, aanvang 19.30 uur.
De Hoogtepunten uit de Matthäus worden dit jaar in Gerwen uitgevoerd op maandag 6 april. Op deze avond staan alleen de koorwerken op het programma.
Op www. matthauspassionoirschot.nl staat alle informatie.