Kies uw kerk

Ouder-kind avond als voorbereiding op de Eerste Communie

Datum: 17 januari 2022 / Tijd: 18:30u / Plaats: Pastoraal Centrum, Nieuwstraat 17