Kies uw kerk

Pastoor Spijkers naar de vormelingen van De Plataan

Datum: 11 november 2019 / Tijd: 08:30u / Plaats: Bs. De Plataan