Kies uw kerk

Pastoraatsgroep 12 april

Datum: 12 april 2021 / Tijd: 10:30u / Plaats: Pastoraal Centrum, Nieuwstraat 17