Kies uw kerk

Pastoraatsgroep 3 augustus

Datum: 03 augustus 2020 / Tijd: 08:30u / Plaats: Pastoraal Centrum, Nieuwstraat 17