Kies uw kerk

Wereldlichtjesdag 13 december 2020

Datum: 13 december 2020 / Tijd: 19:00u / Plaats: Sint Petrus Basiliek

Wereldlichtjesdag 2020

Wereldlichtjesdag 2020

Evenveel aandacht en liefde en toch anders.

Elke 2e zondag in december wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Op deze dag steken mensen over de hele wereld om 19.00 uur kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Het maakt niet uit hoe oud het kind was. Of hoe lang het al geleden is.

Je kind blijft immers je kind! Voor altijd in je hart en gedachten!

Ook dit jaar organiseren we deze avond die is gevuld met muziek, met gedichten, met verhalen, met het aansteken van kaarsjes.  En met het noemen van de namen van alle (vooraf opgegeven) overleden kinderen. Door de namen hardop te noemen zijn de kinderen weer even onder ons. We voelen op dat moment de verbinding met elkaar. Het is een fijne manier om verdriet samen te delen.

Wereldlichtjesdag 2020 zal , vanwege de coronaregels, anders verlopen dan voorgaande jaren . We willen graag op 13 december 2020 de overleden kinderen herdenken, en doen dat dit jaar met een livestream verbinding. Zonder aanwezige ouders en andere belangstellenden zal de werkgroep Wereldlichtjesdag, met medewerking van zang van Esther van der Hamsvoort met begeleiding van haar pianist Maarten, bijzondere aandacht geven aan een troostvol samenzijn. Op zondagavond kunt u vanaf 18.45 uur live meekijken via de website van de parochie: https://www.odulphusvanbrabant.nl/petrus/vieringen-kerk-tv

Voor meer informatie tel. no. 06-42480826 ; opgeven kan tot zaterdag 12 dec 20:00 uur.

Graag willen wij iedereen oproepen om op zondag 13 december om 19:00 uur een kaarsje aan te maken.

Warme groet van de werkgroep Wereldlichtjesdag.: Berdien van de Ven, Mary Oomen, Diny van de Laar en Christianne van de Wal.