Kies uw kerk

Werkgroep tuinonderhoud, kerststalbouwers en uitvaartacolieten

Datum: 23 januari 2020 / Tijd: 14:30u / Plaats: Koetshuis achter het pastoraal centrum aan de Nieuwstraat 17 Oirschot